Unua paĝo >> Esperantujo >> Recenzoj


Antaǔparolo por Ĉinio 2004

Ĉinio 2004. Ĉefredaktintoj: Xiao Xiaoming kaj Li Zhenguo. Tradukintoj: Liu Caisheng kaj aliaj dek esperantistoj. Kompilis la Fremdlingva Eldonejo, Pekino. Eldonis la eldonejo Nova Stelo, 2004. 212 p. ISBN 7-80148-626-9 21 cm. 21 ĉapitroj helpas koni Ĉinion en 21 flankoj. Prezo: 16 eǔroj.

Parolante pri Ĉinio oni nature mencias ĝian 5000-jaran civilizacion, la Grandan Muron, la Imperiestran Palacon, la terakotajn militistojn kaj ĉevalojn ĉe la maǔzoleo de la Unua Imperiestro de Qin-dinastio (221-207 a.K.) kaj aliajn brilajn historiajn restaĵojn. Sed pro ĝiaj mirindaj ŝanĝiĝoj de post la 80-aj jaroj de la pasinta jarcento, oni ekatentas ĝiajn nunan situacion, progreson kaj estontecon.

De 1992 la eldonejo Nova Stelo eldonas ĉiujare la libron “Ĉinio”, similan al jarlibro, kiu koncize konigas la nunan situacion kaj disvolvajn tendencojn politikan, ekonomian, kulturan kaj aliflankajn de la lando. “Ĉinio 2004”, la plej nova eldono de tiu libroserio, notas ĝiajn sociajn ŝanĝiĝojn, rilatojn kun aliaj landoj, ekonomian progreson, medi-protektadon, scienc-teknologian kaj edukan evoluon, kulturan interŝanĝon kaj ĝisdatajn informojn.

La libro servas kiel fenestro por enrigardi Ĉinion. Ĝi liveras ne nur ĝeneralajn kaj novajn informojn pri Ĉinio, sed ankaǔ koncernajn retajn informojn, celante helpi la legantojn pli bone koni Ĉinion.

Ni esperas, ke la legantoj ŝatos tiun ĉi libron kaj montros al ni siajn opiniojn pri ĝi.