Aktualajhoj Unua paĝo >> Tera Vilaĝo


Interveno de la reprezentantoj de UEA en la Socia Forumo okazigita de la Homrajta Konsilio de UN

En la 24-a de aprilo 2008 la Unuiĝintaj Nacioj aranĝis en Ĝenevo, Svislando, simpozion memore al la 100-jariĝo de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) kaj 60-a datreveno de la Universala Deklaro pri la Homaj Rajtoj. De la 1-a ĝis la 3-a de septembro 2008 okazis en Ĝenevo la Socia Forumo pri Malriĉeco, organizita de la Homrajta Konsilio sub UN. La 2-an de septembro, Stefano Keller, reprezentanto de UEA, faris paroladon en la forumo. Jam oni tradukis lian paroladon en la oficialajn lingvojn de UN -- la ĉina, rusa, angla, araba, hispana kaj franca, kaj nun oni volas sendi la tradukaĵojn al la oficistoj de UN.

Ĉi-sube, ni prezentas al vi la paroladon de Stefano Keller dum la socia forumo.

La Red.

S-ro Ricardo ESPINOSA, respondeculo pri rilatoj kun NRO-j, Buroo de la Ĝenerala Direktoro, Oficejo de la Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, kaj profesoro Probal Dasgupta, prezidanto de UEA dum la inaŭguro de la Simpozio.

Sinjoro Prezidanto, Gesinjoroj,

Mia kolegino kaj mi, ni reprezentas en ĉi tiu Forumo la Universalan Esperanto-Asocion, mondan organizon de esperantistoj, parolantoj de la internacia lingvo. Kiel tio iĝis kutimo ĉi tie, ankaŭ mi informas vin pri nia retejadreso: www.uea.org

Nia reto etendiĝas je ĉiu kontinento de la tero, oni povas trovi en ĉiu angulo de la mondo homojn parolantaj Esperanton, komunikilon neŭtralan, facile lerneblan kaj vigle vivantan. Hodiaŭ, la ekzisto kaj aktiveco de esperantistoj iĝis pli videblaj dank’al la utiligo de la Interreto.

Kiel vi certe scias, ke la celo de tiu lingvo, relative juna je 120 jaroj, estas servi kiel la dua lingvo (aldonita al la gepatra lingvo de ĉiuj) dum komunikado inter la popoloj, en la rilatoj interetnaj, kaj tiel permesi al la homoj kumunikadon je egaleco.

Por agnoskigi la utilon de nia asocio en la strebado al paco en la mondo, svisaj parlamentanoj proponis antaŭ nelonge la kandidatigon de la Universala Esperanto-Asocio por la Nobel-Pacpremio.

Por respondi al la alvoko de S-ro Mousa Burayzat, prezidanto de tiu ĉi Forumo, dirita ĉi tie hieraŭ, dum la tago, ni ŝatus submeti al vi, kun humileco, nian proponon oferti niajn servojn kiel kontribuon de la esperantista komunumo al la sukceso de ĉi tiu Socia Forumo diskutanta pri la malriĉeco en la mondo.

Vi esprimis vian esperon pri tio, ke la konkludoj de tiu ĉi forumo estos utiligataj kaj realigataj ankaŭ ekster la forumejo. Ni do proponas niajn servojn esti perantoj en la regionoj de la mondo, kie la homoj ne parolas aŭ ne bone komprenas la oficialajn lingvojn de UN, kaj kie bedaŭrinde ja ekzistas multaj problemoj ligitaj al malriĉeco.

Ni proponas al vi ke ni Esperantigu la finan dokumenton de konkludoj kaj rekomendojn de ĉi tiu forumo, kaj ni realigu ties distribuon helpe de nia tutmonda esperantista reto. Sekve, per kunlaboro de niaj membroj, ni faros tradukon de tiu dokumento en kelkajn lokajn lingvojn, aliaj ol la oficialaj de UN.

Mi dankas vian atenton.

La 2-an de septembro 2008.