Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Oktobro
01-08:
Esperanto-grupeto ene de la renkontiĝo en kristana komunejo de Taize (Por kolektiĝo de esperantistoj: Reinhard Pflüger, Deutschherrnufer 45, DE-60594 Frankfurt, Germanio. TTT-paĝo: <http://www.taize.fr/>; reinhard: <pflueger@esperanto.de>)
02-08:
Internacia Paroliga Semajno (InPaSem) en Dobrichovice, Ĉeĥio. Rektmetoda kurso por komencintoj (ne komencantoj) kun S. Marček kaj seminario por parolantoj kun A. Kronenberger, P. Chrdle kaj M. Blahuš; kun ekskursoj (KAVA-PECH -- v. 01 jul. TTT-paĝo: <www.kava-pech.cz/inpasem>)
06-08:
Internaciaj ekzamenoj de UEA/ILEI en Dobrichovice apud Prago, Ĉeĥio (la lastaj tri tagoj de InPaSem, v. 02 okt. kaj 01 jul.)
06-08:
GEFA-kongreso (jarĉefkunveno) en Interkultura Centro Herzberg, Germanio (ICH -- v. 01 aŭg.)
07-09:
13-a ARE -- Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto kun varia programo por junuloj, familioj, aliuloj... en belega loko, bonega etoso en Amerika Esperantio (Sylver Bay, Lake George, NY, Usono. TTT-paĝo: <http://www.esperanto.qc.ca/>)
09-15:
GEFA-Kultursemajno en Interkultura Centro Herzberg, Germanio (ICH -- v. 01 aŭg.)
14-15:
38-a Korea Kongreso de Esperanto en la urbo Pohang, Koreio (retpoŝto: <esperant@unitel.co.kr>)
15:----
Trilanda renkontiĝo en Kelmis. Rememoriga renkontiĝo 100 jarojn post lanĉo de la projekto "Sendependa Esperanto-ŝtato Moresnet" (TTT-paĝo: <http://www.senlime.org>)
16-22:
Semajna Lingva Seminario en Skokovy, Ĉeĥio (TTT-paĝo: <www.mlboleslav.cz/esperanto>; drahot: <ovaesperanto@seznam.cz>)
26-27:
11-a Lingva Festivalo en urbo Ĉeboksari, Ĉuvaŝio (D-ro hab. Alexandr Melnikov, p.k. 393, RU-344007 Rostov-na-Donu, Rusio; tel.: (8632) 437371; retpoŝto: <aleks-meln@mail.ru>)
26-30:
Staĝo en Kvinpetalo. Inicado kaj praktikado de la lingvo kun Manette Bernardin, Suzanne Bourot kaj Serge Sire en Bouresse, Francio (Kvinpetalo -- v. 04 jul)