Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Majo
05-07:
7-a Trilanda Renkontiĝo de Germana Esperanto-Junularo en Cochem ĉe la rivero Mosel, okcidenta Germanio (TTT-paĝo: <http://www.u-matthias.de/trilanda.htm>; retpoŝto: <Inge.Simon@esperanto.de>)
05-07:
Biblia Sabat-Dimanĉo kun Adoru, la ekumena preĝ- kaj kantlibro en Esperanto, kaj kun Esperanta lern-grupo, en Zell a. Harmersbach, Sud-Germanio (Retpoŝto: <Bernhard.Eichkorn@esperanto.de>)
06-13:
58-a IFEF-Kongreso en Ŝanhajo, Ĉinio. Komuna vojaĝo el Eŭropo (Istvan Gulyas, Rakos u. 98. HU-1155 Budapest, Hungario; retpoŝto: <kozsu13@freemail.hu>; Ĉina adreso: 58-a Kongreso de IFEF. P.O.Kesto 825, CN-100037 Beijing, Ĉinio; tel.: +86-10-68326682; telefakso: +86-10-68321808)
12-14:
SATEB-Semajnfino en Barlaston. Ed Borsboom prelegos pri Andreo Cseh kaj Lanti (Wedgwood Memorial College, Station Road, Barlaston, Stoke on Trent ST12 9DG, Britio; retpoŝto: <arturo@signalprent.demon.co.uk>)
13:
Malferma Tago, CO de UEA (En la kolofono)
13-17:
Postkongreso de IFEF en Pekino (58-a Kongreso de IFEF. P.O.Kesto 825, CN-100037 Beijing, Ĉinio; tel.: +86-10-68326682; telefakso: +86-10-68321808)
19-20:
Seminario pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko (SAEST) 2006 en Kubo (Asociacion Cubana de Esperanto, Apartado Postal 5120, Ciudad de la Habana, Kubo)
19-21:
Pokalo Kostrena 2006, la 5-a konkurso pro kono de Esperanto por lernantoj en Kostrena, ĉemara urbeto apud Rijeka en Kroatio (Tel.: +385(0)51-228148; retpoŝto: <esperanto@zg.htnet.hr>, <esperanto.rijeka@ri.htnet.hr> aŭ <emil.hrvatin@ri.htnet.hr>)
19-21:
Internacia Junulara Renkontiĝo pri la temo “Naciaj Kulturoj kaj Eŭropa Identeco” en Kostrena, samtempe kaj samloke kun la konkurso Pokalo Kostrena. Organizantoj: Kroata Esperanto-Ligo kaj Esperanto-Societo Rijeka (Retpoŝto: <esperanto@zg.htnet.hr>, <esperanto.rijeka@ri.htnet.hr>)
20-22:
4-a MEKARO, MezKanada Renkontiĝo (turisma semajnfino) de Esperanto en Otavo, Ontario (TTT-paĝo: <http://www.esperanto.qc.ca/>; retpoŝto: <informo@esperanto.qc.ca>)
21-25:
65-a Hispana Esperanto-Kongreso en El Puig, Valencia (Augusto Casquero de la Cruz, Avenida Burjasot 29, A-31, ES-46009 Valencia, Hispanio (TTT-paĝo: <http://www.esperanto-es>; retpoŝto: <augustocasquero@hotmail.com>)
22 maj
-01 jun: Trazigzagante la sudajn Karpatojn aŭ svinge inter Valaĥio kaj Transilvanio. Ekskurso en Rumanio (Ionel Onet, p/a UEA; retpoŝto: <beronet@hotmail.com>)
24-28:
BARO, Berlina Arbara Renkontiĝo, en Bad Munder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. Por homoj kiuj estas aŭ sentas sin junaj. En arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj (Andi Munchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio; TTT-paĝo: <http://www.krokodilo.de/baro/baro.php>; retpoŝto: <DL8oap@gmx.net>)
25-28:
100-jara Jubilea Jarkongreso en Malmo, okaze de la 100-jariĝo de Sveda Esperanto-Federacio kaj Klubo Esperantista de Malmo. Komuna jarkongreso kun Dana Esperanto-Asocio (TTT-paĝo: <http://www.agado.net/>; retpoŝto: <karinlindquist@telia.com>)
26-28:
Aŭvernia Renkontiĝo en La Bourboule (63), Francio (retpoŝto: <godot1@voila.fr>)
26-28:
Tutslovakia Renkontiĝo de Slovakia Esperanto-Federacio kaj Slovakia Esperanto-Junularo en Piešťany, Slovakio (Tel.: +421 902 203 369; TTT-paĝo: <http://skej.esperanto.sk/arangoj.php?lingvo=eo&kio=45&akcia=podujatie>; retpoŝto: <petro@ikso.net>)