Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Aŭgusto
01-14:
Internacia arbara lernejo en Herzberg. Junulara renkontiĝo kun intensa lingvokurso (ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr. 6; tel.: +49/(0)5521-5983; TTT-paĝo: <http://www.ic-herzberg.de/>; retpoŝto: <esperanto-zentrum@web.de>)
01-14:
Ekspedicio “Dnestro” en Ukrainio (Junulara E-klubo Verdaĵo, Tatjana Viktorovna, Primorskij bulvar n-ro 1, Dvorec Molodjoži, Odessa, Ukrainio; tel.: +38-0482-233831; retpoŝto: <verda99@mail.ru>)
02-06:
MIRO – Mezsomera Internacia Renkontiĝo en Lovran, Kroatio (Kroata Esperanto-Junulara Asocio, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio; TTT-paĝo: <http://www.keja.hr/>)
03-11:
Staĝo en Kvinpetalo. Muziko/Lingvo: praktikado de unu per la alia. Realigo de KD kun Ansofi Markov, Lino Markov kaj Stephanie Pladeck en Bouresse, Francio (Kvinpetalo -- v. 04 jul.)
05-12:
Staĝo en Grezijono, Francio, kun Abdurahman Janusov, Gražina Opulskienė kaj Przemek Grzybowski (v. 08 jul.)
06-12:
“Inter Karsto kaj Maro”, 1-a Internacia somera renkontiĝo en Triesto, Italio (retpoŝto: <noredv@tele2.it>)
06-13:
62-a Internacia Junulara Kongreso (IJK 2006) en Sarajevo, Bosnio-Hercegovino (TTT-paĝo: <http://www.tejo.org/ijk>; retpoŝto: <hara@ikso.net>)
07-11:
La 1-a kongreso de la nova asocio ANEB (Association Nationale d'Esperanto au Burundi) en Rumonge (Sabiyumva Jeremie, BP: 170, Rumonge, Burundio; tel.: (+257)733052; retpoŝto: <jerrybs21@yahoo.fr>)
11-13:
Renkontiĝo de eks-tendaranoj en Somera E-Tendaro en Lanĉov, Ĉeĥio (retpoŝto: <podhradska@volny.cz>)
12-18:
Somera Festivalo en Barlaston, Britio (Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke on Trent ST12 9DE, Britio; tel.: +44-(0)845-2301887; retpoŝto: <eab@esperanto-gb.org>)
12-18:
10-aj Pluezekaj Renkontiĝoj en Montfort-sur-Meux. Matene lingvokursoj, posttagmeze ekskursoj kaj atelieroj (J.P. Ducloyer, 7 rue de la Fee Viviane, FR-35160 Montfort-sur-Meux, Francio; tel.: +33-0299097192; retpoŝto: <jeanpierreducloyer@club-internet.fr>)
12-19:
Staĝo en Grezijono, Francio, kun Abdurahman Janusov, Grazina Opulskiene, François Simonnet kaj Yasuo Hori
12-19:
56-a Kongreso de Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI) en la vilaĝo Stražne (la montaro Karkonoŝo, nord-orienta Bohemio, proksime al la urbeto Vrchlabi) en Ĉeĥio (Pavel Polnický, Na Vinici 110/10, CZ-290 01 Podebrady, Ĉeĥio; retpoŝto: <cea.polnicky@quick.cz>)
13-20:
Internacia Junulara Semajno en Mako, Hungario (Hungara Esperanto-Junularo, Pf. 87, HU-1675 Budapest, Hungario; TTT-paĝo: <http://www.ijs.hu/>; retpoŝto: <ijs@ijs.hu>. Senpaga/duonpaga partopreno por 2 personoj pere de Premio Melinda. TTT-paĝo: <http://www.eventoj.hu/melinda.htm>)
15-19:
Staĝo en Kvinpetalo. Inicado al tradukarto kun Suzanne Bourot kaj Serge Sire en Bouresse, Francio (Kvinpetalo -- v. 04 jul.)
16-26:
Internacia Esperanto Feriado en Kudowa Zdroj en Pollando (Silezia Esperanto-Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wrocław, Pollando; TTT-paĝo: <http//vroclavo.republika.pl/>; retpoŝto: <vroclavo@poczta.onet.pl>)
17-20:
Esperanto-Renkontiĝo en Hungario en la urbo Mako (Hungara Esperanto-Asocio, Pf. 87, HU-1675 Budapest, Hungario; retpoŝto: <hea.oficejo@eszperanto.hu>)
19:-----
Internacia Esperanta Tablotenisa Konkurso en Hodmezovasarhely, Hungario (Medicinista E-Grupo, s-ino Katalin Farago)
19-26:
32-a Internacia Semajno de Esperanto en Sete apud Montpellier, suda Francio. Plurnivelaj kursoj, 100 m de mediteranea plaĝo. Distraj vesperoj kaj ekskursoj (Esperanto, kulturo kaj Progreso, 5, rue du Dr Roux, FR-34090 Montpellier, Francio; tel./telefakso: 33(0)4 67 54 15 43; TTT-paĝo: <http://perso.wanadoo.fr/esperanto.html>; retpoŝto: <jf.passarella@free.fr>)
19-26:
79-a SAT-Kongreso en Beograd (Terezija Kapista, Studentska 39/23, CS-11070-27 Novi Beograd, Serbio-Montenegro (TTT-paĝo: <http://users.pandora.be/jakvo/SAT/SAT-Beogrado.html>; retpoŝto: <jakvo@mac.com>)
20-27:
FESTO 2006 en la kastelo Grezijono, Francio (TTT-paĝo: <http://esperanto-jeunes.org/article.php3?id_article=149>; retpoŝto: <cyrille@esperanto-jeunes.org>)
20-28:
15-a MELA (Memzorga Lagumado) en Delegyhaza, Hungario. Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbaniĝi (Laca, poŝtelefono: +36-30-2097864; Andi, +36-30-2752068; TTT-paĝo: <http://www.krokodilo.de/mela/mela.php>; retpoŝto: <DL8oap@gmx.net>)
27 aŭg.
-03 sep.: SUS 29 de Akademio Internacia de la Sciencoj en Komarno, Slovakio (Reinhard Fossmeier, Rahel-Straus-Weg 19, DE-81673 Munchen, Germanio; TTT-paĝo: <http://www.ais-sanmarino.org/arangxoj/sus/sus29>)