Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Septembro
05-09:
Staĝo en Kvinpetalo. Didaktika ekspluatado de materialo kaptebla ĉe TTT-ejo kaj piedmigrado kun Claude Gacond, Therese Pinet kaj Monique Dussenty en Bouresse, Francio.
07-10:
(Provizora dato!) Berlina Arbara Renkontiĝo en Bad Munder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. Por homoj kiuj estas aŭ sentas sin junaj. En arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj (Andi Munchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio.
TTT-paĝo: <http://www.krokodilo.de/baro/baro.php>; retpoŝto: <DL8oap@gmx.net>)
17:
9-a Esperanta Renkontiĝo de Taguatinga. Temo: Esperanto en Brazilo (Retpoŝto: <tek.esperanto@ig.com.br>)
21-24:
17-a Montkabana Renkontiĝo por E-parolantaj naturemuloj kaj montmigrantoj en montkabano "Dom pod Storžičem" en norda Slovenio, montaro Kamni ke Alpe (TTT-paĝo: <http://www.angelfire.com/va2/Vanja>; retpoŝto: <vanja.radovanovic@ericsson.com>)
22-24:
11-a Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en la sudbohemia urbo Ĉeske Budejovice (Retpoŝto: <jirka.tomecek@post.cz>)
24-26:
1-a Niĝeria Esperanto-Kongreso en la historia urbo Badagry. Eksterlandanoj aparte bonvenaj (EFEN, Esperanto-Federacio de Niĝerio,
TTT-paĝo: <http://www.badagry.info/>;
retpoŝto de Prince Henry Oguinye: <efen_2002@yahoo.co.uk>)
24 sep.
-01 okt.: 14-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo en La Pineda (Tarragona, Katalunio), Hispanio. Prelegoj, 3-a Premio Ada Sikorska-Fighiera, ekskursoj kaj agrabla kunvivado (Luis Serrano Perez, Apartado 423, ES-08200 Sabadell (Barcelona), Hispanio; tel.: +34 93727 50 21;
retpoŝto: <luis_serrano@mixmail.com>;
TTT-paĝo: <http://personales.ya.com/semajno>)
29 sep.
-01 okt.: XXII Artaj Konfrontoj en Esperanto "ARKONES" en Poznan, Pollando
(Paweł Janowczyk,
tel.: +48(61)875-58-79, +48-602-283-242;
TTT-paĝo: <http://www.arkones.republika.pl/>;
retpoŝto: <janowczykpawel@poczta.onet.pl> aŭ
Tobiasz Kaźmierski, tel.: +48-509-400-317;
retpoŝto: <beyonder83@o2.pl>)
29 sept.
-03 okt.: 6-a KoKoLoRES, Semajnfina renkontiĝo por ludemuloj en Herne, Germanio, kun E-kurso
(TTT-paĝo: <www.krokodilo.de/kokolores.kokolores/php>; retpoŝto: <kokolores@esperantoland.de>)
30 sep.
-03 okt.: Pedagogiaj Tagoj en Herzberg