Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Julio
01-14:
55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Ĉeĥio. 1-a etapo (Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Ĉeĥio; TTT-paĝo: <www.set-lancov.cz/>; retpoŝto: <podhradska@volny.cz>)
02-06:
Praktika Metodika Semajno. Prezentado de instrumetodoj, observado de instruhoroj, instruado en la praktiko, kun gvido de spertaj E-instruistoj, trejnado helpe de Edukado.net en Herzberg, Germanio (ICH -- v. 06 mar.)
05-08:
66-a Hispana Kongreso de Esperanto kaj 12-a Andaluzia Kongreso de Esperanto en Palos de la Frontera (Onubo), Hispanio (TTT-paĝo: <http://www.esperanto.es/hefesperanto/index.php?ption=com_content&task=view&id=25&Itemid=48>; retpoŝto: <augustocasquero@gmail.com>)
07-14:
Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Jean-Luc Kristos, Francio; 3-a grado: Steve Wagenseller, Usono; AA: Franjo Lévèque-Provost (Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio; tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34; TTT-paĝo: <http://gresillon.org/>; retpoŝto: <kastelo@gresillon.org>)
08-13:
42-a Brazila Kongreso de Esperanto en Rio-de-Ĵanejro, Brazilo. La 100-jara jubileo de Brazila Esperanto-Ligo (Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, 117 S/1341, BR 20031-201 Rio de Janeiro - RJ, Brazilo; tel.: (21) 22406119; TTT-paĝo: <http://www.aerj.org.br>; retpoŝto: <bke42@hotmail.com>, <aerjrj@hotmail.com>)
09-27:
NASK - Nordamerika Somera Kursaro en la Universitato de Kalifornio ĉe San Diego. Meza kaj supera kursoj kun Paul Gubbins kaj Lee Miller. La temo de la supera kurso: La vivo kaj verkoj de W. Auld (Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono; tel.: (360) 7544563; retpoŝto: <eddyellen@aol.com>)
10-14:
Staĝo en Kvinpetalo, Francio. Duagrada Kurso: Praktikado kun Liliane Bon (Kvinpetalo -- v. 03 mar.)
14-21:
Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 1-a grado: Justine (Lala) Ralalarisoa, Malagasio; 2-a grado: Rodica Todor, Rumanio; 3-a grado: Romano Bolognesi, Italio; AA: Franjo Lévèque-Provost/Jean-Luc Kristos (Kastelo Grezijono -- v. 07 jul.).
14-22:
43-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj ( BET-43) en nordlitovia urbo Šiauliai (Litova Esperanto-Asocio, p.k.167, LT-44287 Kaunas, Litovio; tel.: +370-37-208503; poŝtelefono: +370-687-12219; telefakso: +370-37-228616; retpoŝto: <litova.ea@mail.lt>)
15-22:
Renkontiĝo de Amikoj (RA - 5) ĉe la lago Bajkal. Bona eblo por vojaĝantoj al IJK kaj UK (TTT-paĝo: <http://www.ra.nsk.ru/>; retpoŝto: <Katerina Arbekova katka@dali.cis.ru>)
15-27:
55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Ĉeĥio. 2-a etapo (SET Lanĉov -- v. 01 jul.)
16-20:
Staĝo en Kvinpetalo, Francio. Kvargrada Kurso kun Michel DucGoninaz, Janine Dumoulin, Yannick Dumoulin kaj Serge Sire (Kvinpetalo -- v. 03 mar.)
21-26:
Internacia kursaro SELAT, Somera Esperanto-Lernejo en Altaj Tatroj, en Hotelo Esperanto, Pribylina, Slovakio (Peter Baláž, retpoŝto: <esperanto666@gmail.com>; TTT-paĝo/la hotelo: <http://www.vysoketatry.com/esperanto.html)
21-26:
BEF-4 (Balta Esperanto-Forumo) en Kaliningrado (Ruslando) (ab. ja. 1205, RU-236039 Kaliningrad, Ruslando; tel.: +7-4012-656033; TTT-paĝo: <http://www.esperanto.org/Ondo/Bef/Bef4.htm>; retpoŝto: <sezonoj@gazinter.net> aŭ <sezonoj@yandex.ru>)
21-28:
Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 1-a grado: anoncota; 2-a grado: Steve Wagenseller, Usono; 3-a grado: Aurora Bute, Rumanio; AA: Elizabeth Gury-Oberthur; AA: Marie-France Menanteau (Kastelo Grezijono -- v. 07 jul.)
21-28:
18-a Ekumena Esperanto-Kongreso, 60-a kongreso de IKUE, 57-a kongreso de KELI kaj 8-a Junulara Ekumena Esperanto-Tendaro en Pelplin, Pollando (Eduard Kozyra, Strzelnica 8, PL-83-130 Pelplin, Pollando; retpoŝto: <esperanto@powiat.malbork.pl>)
22 jul.
-04 aŭg.: 29-a Renkontiĝo de Esperantaj Familioj (REF) en Nagyvisnyó (inter la urboj Eger kaj Miskolc) en Hungario (Vas-Szegedi Julianna, Kismuhi u. 5. III/12, HU-5350 Tiszafüred, Hungario; tel.: +36-70-4501688; TTT-paĝo: <http://familioj.komputilo.org/REF/2007/index.html>; retpoŝto: <j1969@vipmail.hu>)
23-27:
Esperanto-kursoj (elementa kaj por progresantoj) en la Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando. Eblo kunvojaĝi ŝipe al festivalo Arta Lumo (Esperanto-Asocio de Finnlando, Tiina Oittinen, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando; tel.: +358-2-2305319; TTT-paĝo: <http://www.esperanto.fi>; retpoŝto: <eafsekretario@esperanto.fi>)
25 jul.
-05 aŭg.: 16-a MELA (Memzorga Lagumado) en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbaniĝi (Poŝtelefono: Laca +36-30-2097864, Andi: +36-30-2752068; TTT-paĝo: <http://www.krokodilo.de/mela/mela.php>; retpoŝto: <DL8oap@gmx.net>)
27-30:
Landa Kongreso de Esperanto-Ligo por Norda Ameriko en Tijuana, Meksiko. La temo: Internacia kunlaborado (TTT-paĝo: <http://esperanto-usa.org/>; retpoŝto: <elna@esperanto-usa.org>)
27 jul.
-01 aŭg.: Festivalo Arta Lumo, Kuopio, Finnlando. Multflanka kultura aranĝo kun bonaj muzikistoj, verkistoj kaj aliaj artistoj en ĉarma ĉelaga urbo. Antaŭekskurso al la monaĥejo Valamo, de kie ŝipvojaĝo al Kuopio (Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando; TTT-paĝo: <http://www.esperanto.fi/>; retpoŝto: <ArtaLumo@esperanto.fi>)
28 jul.
-03 aŭg.: Internacia Junulara Kongreso en Hanojo, Vjetnamio. Temo: Paco, kunlaboro kaj disvolviĝo (TTT-paĝo: <http://www.tejo.org/ijk/>, <http://aktivulo.com/ijk/>; retpoŝto: <oficejo@tejo.org>, <ijk@tejo.org>)
28 jul.
-04 aŭg.: 7-a Kongreso de Eŭropa Esperanto-Unio en Maribor, Slovenio (Esperanta societo Maribor, Maistrova 5, SI-2000 Maribor, Slovenio; TTT-paĝo: <http://www.esperanto-maribor.si/>; retpoŝto: <eeu.kongreso@gmail.com>). Paralele okazos Eŭropa Infana Kongreseto.
28 jul.
-04 aŭg.: Staĝoj en kastelo Grezijono, Francio. 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: Renée Triolle, Francio; AA: Steve Wagenseller (Kastelo Grezijono -- v. 07 jul.)
28 jul.
-04 aŭg.: 2-a SALO (Somera Arbara Lernejo). Internacia E-feriumado por gejunuloj en kaj ĉirkaŭ Herzberg, Germanio (ICH -- v. 06 mar.)
29 jul.
-08 aŭg.: 55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Ĉeĥio. 3-a etapo. Familia ripozado kaj seminario (SET Lanĉov -- v. 01 jul.)
30 jun.
-04 aŭg.: Staĝo en Kvinpetalo, Francio. SAT-postkongreso: Vivo kaj verkaro de Lanti kun Markov-familianoj (Kvinpetalo -- v. 03 mar.)