Aktualajhoj Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Oktobro
02-05:
8-a KoKoLoRES - Semajnfina renkontiĝo por ludemuloj en Herne, Germanio. Samtempe okazos kurso por komencantoj. Ret-poŝto: <kokolores@esperantoland.de>.
03-05:
12-a kongreso de Ĉeĥa Esperanto Asocio, kun elekto de novaj komitatanoj de ĈEA en Přerov. Ret-poŝto: <jirka.tomecek@post.cz>.
04-11:
16-a Internacia Esperanto-Semajno de Kulturo kaj Turismo en Salou, Katalunio (Hispanio). Adr.: Luis Serrano Pérez, Apartat 423, ES-08200 Sabadell (Barcelona), Hispanio; tel.: 34 9372750 21; ret-poŝto: <luis_serrano@mixmail.com>; TTT-paĝo: <http://personales.ya.com/semajno>.
06-12:
InPaSem 2007. (Internacia Paroliga Semajno). Kurso por komencantoj kaj seminarioj por jamaj parolantoj. Antaŭtagmeze instruhoroj, posttagmeze turisma programo en Prago kaj ĉirkaŭaĵo.
10-12:
Jarkunveno de la Germana Fervojista Asocio GEFA en Bad Tölz, Germanio. En la programo kun Trixini. Ret-poŝto: Siegfried Krüger, <SLKrueger@gmx.de>.
26 okt-
02 nov: 3-a Kijiva Esperanto-Semajno. Adr.: p/k 35, UA-01133 Kijiv-133, Ukrainio; tel.: +38044-2851701, +3-80974403172; ret-poŝto: Volodimir Hordijenko, <volodomir@ukr.net>; TTT-paĝo: <www.kes.h.com.ua/>.