Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Aprilo
04-06:
37-a Studsesio por klerigado (faka klerig-seminario) ĉe ICH/Herzberg (ICH, Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio; tel.: +49/(0)55215983; retpoŝto: <esperanto-zentrum@web.de>; TTT-paĝo: <www.ic-herzberg.de/>)
04-06:
Sabla Printempo en Písek, Ĉeĥio. Turisma, kultura kaj faka programo (daŭrigo de la seminario “Esperanto en la reto”) (retpoŝto: <esperanto.pisek@seznam.cz>)
11-14:
Mezorienta esperantista renkontiĝo en Amano, Jordanio (retpoŝto: <araba.komisiono@esperanto.org>)
14-18:
Plilongigebleco (kun ekskurseblecoj, vizitoj de muzeoj, naĝejoj, saŭnejoj, uzebleco de la biblioteko kaj vidbendservo) en ICH/Herzberg, Germanio (ICH Herzberg -- v. 04 apr.)
14-21:
26-a Printempa Semajna Seminario de la Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj kaj la E-rondeto en Mladá Boleslav, en Skokovy, hotelo Espero, Ĉeĥio (retpoŝto: <Drahotovaesperanto@seznam.cz>)
18-20:
Jubilea Jarkunveno de dana esperantistaro okaze de la centjariĝo de E-agado en Danio, en la ĉarma Kopenhago (retpoŝto: <dea@esperanto.dk>; TTT-paĝo: <www.esperanto.dk/>)
19-26:
3-aj FRINGOJ - Festa Renkonto Internacia de Geknaboj. Por geknaboj 7-17-jaraj kun siaj kursgvidantoj aŭ parencoj, en la kastelo Grezijono (Elizabet Barbay, 25 allée Gabriel Fauré, FR-93140 Bondy, Francio; tel.: +33148472387; retpoŝto: <eliz.barbay@wanadoo.fr>; TTT-paĝo: <http://gresillon.org/eventoj/fringoj/index.html>)