Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Majo
01-04:
Kanto-staĝoj en Grezijono kun Franjo Lévèque Provost (Grezijono -- v. 29 mar)
01-05:
9-a Meksika Esperanto-Kongreso en la urbo Aguascalientes (Meksika Esperanto-Instituto, Vicente Valdès Bejarano, direktoro. Telefakso: 52 449 194 4288; retpoŝto: <kongreso@webmei.org>; TTT-paĝo: <www.webmei.org/>)
01-11:
20-a Esperanto-festivalo “Aroma Jalto”, Ukrainio (p/k 35, UA-01133 Kiev-133, Ukrainio; tel.: +380-44-2851701, +380674403172; retpoŝto: <volodomir@ukr.net>; TTT-paĝo: <www.ulej.org.ua/aj/>)
01 maj.
-15 okt.: Someraj Esperanto-Ripozoj ĉe Nigra Maro, Bulgario. Antaŭtagmeze sunbaniĝo, naĝado en la maro. Posttagmeze ekskursoj al la famaj antikvaj maraj urboj Sozopol, Nesebar, Pomorie k. a., promenadoj sur la mara bordo; vespere Esperanto-konversacioj kaj distraĵoj en bela kaj kvieta Esperanto-hotelo (Burgas, kv. Krajmorie, str. Ĉernomorka 9, Bulgario; tel.: +359(0)56890010, poŝtelefono: 359(0)877464188; retpoŝto: <modest@abv.bg>)
02-04:
Staĝo pri parolata Esperanto en la lorena vilaĝo Vigy apud Metz (tel.: +33(0)382532547; retpoŝto: <esperanto-thionville@laposte.net>; TTT-paĝo: <www.esperanto-thionville.ass0.fr/>)
05-09:
Interkultura Semajno kun prelegoj pri interkulturaj temoj, diskutoj, muziko en la germana
(ICH Herzberg -- v. 18 jan.)
08-12:
Komuna kongreso de francaj asocioj kun la temo “Lingvoj kaj kulturoj en Mediteraneo” en Martigues apud Marseille (retpoŝto: <mcerisay@gmail.fr>; TTT-paĝo: <http://esperantomartigues2008.unblog.fr/>)
09-11:
Brita Kongreso de Esperanto en Southport, Merseyside. Vizitu la ĉarman britan banurbon proksiman al Liverpolo, eŭropa kultur-urbo 2008 (Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, ST12 9DE, Britio; tel.: +44(0)1782372141; retpoŝto: <eab@esperanto-gb-org>; TTT-paĝo: <www.esperanto-gb.org/eab/eab_events/bk_payment-eo.htm>)
09-12:
85-a Germana Esperanto-Kongreso en Essen. Temo: “Malkovru viajn antaŭjuĝojn” (Christian Darbellay, Esperanto-Kiel, Kaiserstr. 39, DE-24143 Kiel, Germanio; tel.: +49431737788; retpoŝto: <Esperanto-Kiel@gmx.de>; TTT-paĝo: <www.esperanto.de/gea/>)
15-18:
Berlina Arbara Renkontiĝo, Printempa BARo 2008 en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj (Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio; retpoŝto: <www.krokodilo.de/baro/baro.php>, <DL8oap@gmx.net>)
16-18:
Rodanalpa Regiona Kongreso (FR-26560 Mours Saint Eusèbe, Francio; retpoŝto: <rodanalpa.federacio@yahoo.fr>)
17-24:
60-a Kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio en Poznano, Pollando (Dom Kultury “Kolejarz”, al. Niepodległości 8A, PL-61-875 Poznań, Pollando; tel.: +48-601703231; telefakso: +48-61-6331595; retpoŝto: <pefa@op.pl>; TTT-paĝo: <www.pefa.pl/>)
23-25:
Tutslovakia esperantista renkontiĝo en la kabano Agrikop, Snina, orienta Slovakio, kun kongreseto de SKEF, porinstruista seminario kaj ekskursoj (v. 07 mar.)
24-28:
Postkongreso de la 60-a Kongreso de IFEF en Malbork, Białystok, Pollando (v. 17 jun.)
26-30:
Tutmonda kongreso de esperantistoj-ĵurnalistoj en Vilnius, Litovio. Temo: “Internacia interkultura komunikado: ĵurnalismo kaj Esperanto” (Litova Esperanto-Asocio, pk 167, LT-44287 Kaunas, Litovio; poŝtelefono: +37068712219; telefakso: +37037228616; retpoŝto: <litova.ea@mail.lt>; TTT-paĝo: <www.esperanto.lt/>)
29 maj.
-01 jun.: Internacia Mara Esperanta Renkontiĝo (IMER) en Krajmorie, Bulgario. Temo: “Originala Esperanto-literaturo”, lekcioj, debatoj, distraj vesperoj, ekskursoj (Georgi Mihalkov, ž. k. Nadežda V, bl. 529, vh. A et. 9 ap. 33, BG-1229 Sofia, Bulgario; tel.: (02)9344255; poŝtelefono: + 359 0889137555; retpoŝto: <modest@abv.bg>)