Aktualajhoj Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Aǔgusto
01-17:
SOMERE - Somera mezeŭropa renkontiĝo en Kall-Krekel, Germanio. Adr.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio; tel.: +49306855831; ret-poŝto: <somere5@esperantoland.org>; TTT-paĝo: <www.esperantoland.org/somere/>.
02-08:
MIRO - Magiverda Internacia Renkontiĝo, Duga Resa, Kroatio. Tuj post kaj proksime al IJK venu amuziĝi en belega verda naturo. Adr.: Kneza Mislava 11/IV, HR 10000 Zagreb, Kroatio; ret-poŝto: <kajulino@gmail.com> aŭ <tina.tisljar@gmail.com>; TTT-paĝo: <www.keja.hr/>.
02-09:
Staĝoj en kastelo Grezijono. 1-a grado: Bertrand Gilet, Francio; 2-a grado: Gražina Opulskienė, Litovio; 3-a grado: Aurora Bute, Rumanio. Aktivaĵoj: teatro, pentrado sur objektoj.
02-10:
16-a MELA (Memzorga Lagumado) en Délegyháza, Hungario. Libere sen aŭ kun vestaĵoj ripozi, akvo- aŭ ŝlimbaniĝi. Tel.: Laca +36302097864, Andi: +36302752068; ret-poŝto: <DL8oap@gmx.net>; TTT-paĝo: <www.krokodilo.de/mela/mela.php>.
02-10:
42-a Internacia Esperantista Feriado en Szczawno Zdrój, Pollando. En programo kursoj por komencantoj kaj progresantoj, kaj abunda turisma programo. Ret-poŝto: <pomer@wp.pl> aŭ <vroclavo@poczta.onet.pl>.
03-05:
12-a Kongreso de Ĉeĥa Esperanto Asocio en Přerov, Ĉeĥio.
06-10:
3-a Internacia Esperanto-Renkontiĝo de Ŭonbulismo en Junulara Domo Bongdo, Seulo, Koreio. Meditado-trejnado, Esperanto-kurso, Prelegoj pri la religio.
09-15:
Somera Festivalo - Kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. 3-nivela kursaro kun la eblo turismi. Adr.: Esperanto Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, DT12 9DE, Britio; tel.: +44(0)1782372141; ret-poŝto: <eab@esperanto-gb.org>.
09-16:
Staĝoj en kastelo Grezijono. 1-a grado: Rafael Mateos, Hispanio; 2-a grado: Sorin Porupca; Rumanio; 3-a grado: Christian Rivière, Francio; Aktivaĵoj: aziaj sanmetodoj, Go-Ludo.
10-15:
Nacia Kongreso de Unuiĝo de Malagasaj Esperantistoj (UME) en la marborda urbo Vatomandry. Okazos ankaŭ sesio de Internacia Ekzameno, Baza Nivelo, kun relernado komence de aŭgusto en Antananarivo. Adr.: Fidilalao Firaisana Henriel, lot IAH 32 Bis Avaratsena, MG 102 Ambohidrapeto, Madagaskaro; ret-poŝto: <fidilalao@yahoo.fr>.
16-23:
Pluezekaj Renkontiĝoj en Plouezec, Francio. Antaŭtagmeze: E-kursoj, ĉiuj niveloj, posttagmeze turismo en Bretonio, ekskurso, diversaj atelieroj; vespere: distraĵoj, bretonaj dancoj, kantoj, prelegoj ktp. Adr.: Plouezec Esperanto, 5 Hent Toul Broc‘h, FR-22470 Plouezec, Francio; tel.: +33(0)698495982; ret-poŝto: <pluezek@gmail.com>; TTT-paĝo: www.babelo.org.
17:
Internacia Esperanta Tablotenisa Konkurso, XX. IETKO en Hódmezővásárhely, Hungario. Adr.: Katarina Faragó, tel.: +36303564202. ret-poŝto: farago. <kata@espmed.hu>.
17-24:
FESTO 2008 en Lyon, Francio. Ret-poŝto: <louise@esperanto-jeunes.org>; TTT-paĝo: http://esperanto-jeunes.org/?lang=eo.
20-24:
Boatado en Hungario. Internacia boat- kaj rem-tendaro apud kaj laŭ la rivero Tisza. Adr.: Vas-Szegedi Julianna, Kismuhi utca 5. III/12, HU-5350 Tiszafűred, Hungario; tel.: +36302929331; ret-poŝto: <j1969@vipmail.hu>.
20-24:
100-jara Jubileo de Esperanto-Movado en Lodzo kaj 31-a Tutpollanda Esperanto Kongreso en urbo Lodzo, Pollando. Prelegoj, diskutoj, vizitado de urbo, arta vespero, babilado, kafumado ktp. Adr.: Lodza Filio de PEA, Robert Kamiński; ret-poŝto: <rk-lodzo@poczta.wp.pl>.
22-28:
Itala Kongreso de Esperanto kaj Konferenco de Eŭropa Esperanto-Unio pri la temo: "Estonto de la Ideo pri Eŭropa Identeco" en Groseto, Italio. Ret-poŝto: <grosseto2008@esperanto.it>; TTT-paĝo: http://italakongreso.esperantoitalia.it/.
22-28:
Infana Kongreseto en Groseto, Italio. Ret-poŝto: Leonardo Pampaloni, <pampal@freemail.it>, <grosseto2008@esperanto.it>; TTT-paĝo: http://italakongreso.esperantoitalia.it/.
23-30:
EKOTUR 08: Ekoturisma renkontiĝo por piedturistoj kaj biciklantoj apud Karlštejn (proksime de Prago). Dumtagaj ekskursoj piede kaj surbicikle, tra Bohemia Karsto kaj montetaro Brdy, vesperaj programoj. Adr.: KAVA-PECH, An glická 878, CZ-252 29 Dobřicho vice, Ĉeĥio; tel.: +420 257712201, +420 257712126; ret-poŝto: <chrdle@kava-pech.cz>; TTT-paĝo: www.kava-pech.cz/trip-paroligo2007e-esperanto.html.
23-30:
34-a Internacia Semajno de Esperanto en Sète apud Montpellier, suda Francio. Plurniveloj kursoj, 100m de mediteranea plaĝo, ekskursoj, libroservo ktp. Adr.: Esperanto Kulturo kaj Progreso, 10 impasse cole J.Ferry, FR-34290 Servian, Francio; tel.: +33(0)4 67391630; ret-poŝto: <jf.passarella@free.fr>; TTT-paĝo: http://pagesperso-orange.fr/nikolao/esperanto.html.
31 aŭg-
06 sep: SUS de AIS San-Marino en Banja Luka, Bosnio-Hercegovino. TTT-paĝoj: http://www.ais-sanmarino.org/; http://www.ais-sanmarino.org/arangxoj/sus/psusba/.