Aktualajhoj Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Junio
05-07:
104-a Skotlanda Kongreso de Esperanto en Dundee, Skotlando, en la bela valo de la rivero Tay. Adr.: Andreo Weir, 86 Pond Road, London, E15 3BE Britio. TTT-paĝo: www.skotlando.org.uk; ret-poŝto: andrew.w.weir@gmail.com.
06-07:
57-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo, Takatuki, Japanio. Adr.: Esperanto-Societo en Takatuki, JP 569-0056 Takatukisi, Zyonantyo 4-23-23, UKITA-Masaharu, Japanio. TTT-paĝo: www.geocities.jp/fdtsh088/mokuzi.html; ret-poŝto: ukitamakal@ybb.ne.jp.
06-07:
58-a Kantoo-Esperanto-Kongreso en Tokio, Japanio. Regiona kongreso de Tokio kaj ĉirkaŭaj gubernioj. Ret-poŝto: Hori Jasuo, horizonto@water.sannet.ne.jp.
09-17:
31-a Ĉebalta Esperantista Printempo kun riĉa kaj varia programo en Mielno, Pollando. Adr.: Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, poŝtkesto 30, PL-75-017 Koszalin, Pollando. tel.: +48(0)503417825; ret-poŝto: barslavo@wp.pl.
10-14:
Blue floras la genciano 5 (Amuza junulara semajnfino) en Goldegg. Adr.: Inge Simon, Brünner Str. 20, DE-73431 Aalen, Germanio. tel.: +49 7361360615, +491704739318; ret-poŝto: Inge.Simon@esperanto.de.
13:
Renkontiĝo en la regiono de la reĝo Ječmínek, kastelo Chropyně, Ĉeĥio. Ret-poŝto: tonda.krejcir@seznam.cz.
13-17:
Trejnseminario Estu aktiva en la Esperanto-movado! en Meksikurbo, Meksiko. Trejnseminario pri E-informado, gvidado de grupoj, aranĝi kursojn, retpaĝoj, financoj kaj aliaj sciindaĵoj. Adr.: Meksika Esperanto-Federacio; TTT-paĝo: www.esperantomexico.org/; ret-poŝto: mek2009@esperanto-mexico.org.
14:
Tago de Esperanto memore al la 90-jariĝo de Japana Esperanto-Instituto/Esperanto-Domo en Tokio, Japanio. Ret-poŝto: esperanto@jei.or.jp.
19-21:
Meksika Esperanto-Kongreso en Meksiko. Interesa programo, ekskursoj (ekz. piramidoj de Teotihuakano), bonaj manĝaĵoj. Ret-poŝto: mek2009@esperanto-mexico.org.
22-26:
10-a E-kurso en Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando. Post la kursosemajno ekskurso al la monaĥeja insulo Valamo, insulo Ladogo, Rusio. Adr.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki. TTT-paĝo: www.esperanto.fi; ret-poŝto: eafsekretario@esperanto.fi.
25-28:
4-a Internacia Meditado-Renkontiĝo de Ŭonbulismo en Iksan, Koreio. Ret-poŝto: esperanto@saluton.net.
25 jun-
01 jul: FREŜO'2009, Frusomera Renkontiĝo de Esperantistoj Ŝatantaj Olŝtinon en Olsztyn, Pollando. Adr.: Elżbieta Frenszkowska, ul. Orłowicza 35 m 5, PL-10-684 Olsztyn, Pollando. Ret-poŝto: efrenszkowska@wp.pl.
26-28:
Dua Kongreso de Serbiaj Esperantistoj en Jagodina, Serbio. Adr.: Esperanto-Societo "Sreten Adziĉ", RS-34000 Jagodina, Serbio.
29 jun-
05 jul: 40-a NASK - Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto en San Diego, Kalifornio, Usono, kun Spomenka Štimec, Paul Gubbins kaj Lee Miller. Adr.: Ellen M.Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, USA. Tel.: 360-754-4563. TTT-paĝo: www.esperanto.org/nask; ret-poŝto: eddyellen@aol.com.
29 jun-
05 jul: Roskilde-Festivalo - grandega rok-festivalo sude de Kopenhago. Dana Esperanta Junulara Organizo aranĝas tie tendaron. Ebla senpaga eniro kaj loĝado kondiĉe ke vi helpos en la budo de DEJO! TTT-paĝo: http://dejo.dk/agadejo/roskilde-festivalo/venu-al-roskilde-festivalo_2009/; ret-poŝto: jacob.nordfalk@gmail.com.
30:
Ĉeĥa-Germana Landlima Renkontiĝo inter Dolní Žleb ĉe Děčín (CZ) kaj Schöna ĉe Bad Schandau (DE) inter la 13-a kaj 16-a horoj. Ret-poŝto: Hans-Joachim Gunkel, HajoGunkel@tonline.de.