Aktualajhoj Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Aǔgusto
01-05:
Postkongresa renkontiĝo en Pollando, "Gdańsk - la urbo de solidareco". Adr.: GAK "PLAMA", str. Pilotow 11, PL-80-460 Gdańsk, Pollando. TTT-paĝo: www.esperantowsopocie.pl.tl/; ret-poŝto: esperanto.gda@gmail.com.
01-08:
Staĝo en Grezijono, Francio. Diversnivelaj kursoj kaj prelegoj. Adr.: Grezijono (v. 04 jul).
01-16:
Festotagoj en N. Tagil, Rusio, Meza Uralo. Renkontiĝo dediĉita al festotagoj de la urbo. Adr.: Esperanto-klubo Renaskiĝo, str. Kuŝvinskaja 25, RU-622013 N. Tagil, A, Sverdlovskaja reg., Rusio. TTT-paĝo: www.kpc2008.narod.ru; ret-poŝto: klarisa8@yandex.ru.
02-08:
MIRO, tradicia Internacia Renkontiĝo en Čakovec, Kroatio. Adr.: Kroatia Esperanto-Junulara Asocio, KEJA, Kneza Mislava 11, HR 10000 Zagreb, Kroatio. TTT-paĝo: www.keja.hr/miro_e.html; ret-poŝto: tina.tisljar@gmail.com; kajulino@gmail.com.
02-15:
Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉeĥio. 3-a etapo de la 57-a Somera Esperanto-Tendaro. Kursoj de Esperanto, la angla kaj la germana. Adr.: SET.
08-15:
Staĝo en Grezijono, Francio. Diversnivelaj kursoj kaj prelegoj. Adr.: Grezijono.
08-15:
FESTO 2009 en Zwingenberg apud Frankfurto, Germanio. Organizas ĝin JEFO kaj GEJ. TTT-paĝo: www.promesobanko.com/festo2009.
08-16:
Esperanto-tendaro "Milan Zvara" en la vilaĝo Dovhe, Zakarpata provinco, Ukrainio. E-kursoj, piedmarŝoj al montaro, ekskursoj, rakontoj pri la ukraina mitologio, la ukraina lingvo por alilandanoj, fabeloj ĉe fajro apud la pitoreska vilaĝo en turismaj kondiĉoj! Adr.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, Kijiv, UA-01133,Ukrainio. TTT-paĝo: http://orapordego.h.com.ua/milanzvara/; ret-poŝto: volodomir@ukr.net.
10-14:
Somera Festivalo - Kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. Du-nivela kursaro kun la eblo turismi. Adr.: EAB.
15-22:
La 13-aj Internaciaj Esperantaj Renkontiĝoj en Pluezek, Bretonio, Francio. Kursoj por infanoj, adoleskantoj, komencantoj, progresantoj, diversaj atelieroj. Adr.: Plouezec Esperanto, 5 Hent Toul Broc'h, FR-22470 Plouezec, Francio. Tel: +33 60698495982, +49 3068057011. TTT-paĝo: www.babelo.org; ret-poŝto: pluezek@gmail.com; roger.eon@tele2.fr.
22-29:
35-a Internacia Semajno de Esperanto en Sete apud Montpellier, sud-Francio. Plurnivelaj kursoj, 50m de mediteranea plaĝo, ekskursoj, libroservo, ktp. Adr.: Esperanto Kulturo kaj Progreso, 10 passage J. Ferry FR-34290 Servian, Francio. Tel: +33(0)4 67391630. ret-poŝto: jf.passarella@free.fr.
22-29:
EKOTUR -- Tradicia internacia ekoturisma renkontiĝo por biciklantoj kaj piedturistoj en Svitavy-regiono, Ĉeĥio. Adr.: Kava-Pech, Petr Chrdle, Anglicka 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉeĥio. Tel: +420 257712201, +420 257712126; ret-poŝto: chrdle@kava-pech.cz.
28 aǔg.
-03 sep.: 76-a Itala Esperanto-Kongreso en Cassino, Italio. Adr.: Casini Brunetto, Casella Postale 213, IT-56100 Pisa, Italio. TTT-paĝo: http://italakongreso.esperantoitalia.it; ret-poŝto: esperanto@edistudio.it.