Unua paĝo >> Socio >> Fokusaj temoj


Pekino—plej ŝatata elekto de diplomitoj de ĉinaj altlernejoj

En Ĉinio, studentoj diplomiĝas julie. Tiam en altlernejoj aǔdiĝas ĉie tirado de kofroj, kaj surkajoj de stacidomoj diplomitoj adiaǔas unuj aliajn kun larmoj, ĉirkaǔbrakumante kaj kriante...

Financa Strato de Pekino

Pekino, Ŝanhajo kaj Xi'an estas tri urboj kun plej multaj altlernejoj en Ĉinio. Pro politika pozicio kaj kultura influo, Pekino, kiel ĉefurbo de Ĉinio, estas la plej altira por gejunuloj. Ĉi tie ofte okazas sportokunvenoj, internaciaj kunvenoj kaj artaj prezentadoj el diversaj landoj, laboras sennombraj eminentaj sciencistoj kaj teknikistoj kaj diversfakaj talentuloj. Tio faras Pekinon moderna kaj internacia. Cetere, tie koncentriĝas multaj famaj universitatoj kiel la Pekina Universitato, Tsinghua-Universitato, la Pekina Aeronaǔtika kaj Astronaǔtika Universitato, la Ĉina Universitato de Geosciencoj, la Ĉina Agrikultura Universitato, la Pekina Filma Instituto, la Ĉina Centra Belarta Instituto ktp. Viziti tiujn lernejojn estas revo de multaj ĉinaj gejunuloj, tial ĉiujare kiam ili sin anoncas al ekzamenoj por eniri en altlernejojn, Pekino estas ilia unua elekto.

Fininte la studadon en tiuj altlernejoj, plejparto de la diplomitoj deziras resti en Pekino por vivi kaj labori. Krome, ĉiujare multaj diplomitoj de altlernejoj de aliaj lokoj venas al Pekino por laboro. Pekino estas ankaǔ ideala loko por ĉinaj studentoj, kiuj revenis al la patrolando, post studado en eksterlando, kaj ankaǔ por fremdlandaj studentoj, kiuj volas resti en Ĉinion por labori.

Kie kuŝas la altira forto de Pekino? Por trovi la respondon, mi analizis spertojn de mi kaj miaj amikoj, kiuj ĉiuj eklaboris en Pekino pasintjare, mi ankaǔ intervjuis diplomitojn, kiuj eklaboris en Pekino ĉi-jare, kaj aliajn, kiuj laboras en la urbo jam de kelkaj jaroj.

Densa kultura etoso de la urbo

La Granda Muro

"Mi ŝatas enhavo-riĉan lokon. Pekino estis antikva ĉefurbo de 6 dinastioj, kun densa atmosfero kultura. Por mi ĝi estas ankaǔ fierinda loko," diris, Liu Hongshi, 30-jara fraǔlino. Liu venis el nordorienta Ĉinio. Post diplomiĝo el altlernejo ŝi venis al Pekino kaj per duon-laboro finis sian magistriĝan lernadon en la Pekina Universitato post tri jaroj. Nun ŝi estas inĝeniero de iu fama fremdlanda entrepreno en Pekino. Ŝi vivas en Pekino jam 4 jarojn. Post laboro ŝi vojaĝis aliloke, sportadis, kaj vizitis ĉiovendejojn. Nun ŝi deziras gajni pli da mono por povi viziti Grekion en ferioj. "Mi ne estas karierema nek monoavida, mi nur prenas Pekinon kiel lokon por vivi kaj labori."

Kiel antikva ĉefurbo, Pekino kunfandas modernecon kaj antikvecon. Tie arbare staras sennombraj ĉielskrapantoj, tamen oni ankaǔ povas trovi malgrandajn stratetojn kun historiaj restaĵoj. La Imperiestra Palaco, imperiestraj ĝardenoj kaj la Granda Muro atestas la ĉinan historion, la kvadrataj kortoj kaj afableco de pekinanoj sentigas al alilokanoj intimecon; vagantaj kantistoj ĉe haltejoj de metroo kaj fremdlandanoj ĉie videblaj prezentas bildon de senĝena kaj libera urbo; densa kultura kaj sporta etoso donas al antikva urbo novan vivecon. Same kiel Liu Hongshi, multaj alilokanoj estas allogitaj de la historio kaj kulturo de Pekino. Liu Min, magistriĝinta ĉi-jare, estas unu el ili. Ŝi sukcesis en ekzamenoj por ŝtata oficisto kaj akiris ŝatatan laboron. "Pekino per sia kultura atmosfero allogas min. Ĝi kun grandanima toleremo akceptas diversajn vivmanierojn. Mi studis 7 jarojn en la urbo, kaj neniam pensis pri iro al aliaj urboj. Ĉiufoje, kiam mi forlasis Pekinon portempe, mi tuj eksopiris al ĝi. Mi sentas, ke Pekino estas mia hejmlando kaj spirite apogebla loko."

Paradizo de entreprenado

Labor-serĉado

Pekino estas bona elekto por komenci sian karieron. Ĉi tie troviĝas la Ĉina Akademio de Sciencoj, Tsinghua-Universitato kaj aliaj altsciencaj kaj teknologiaj organizoj. La tiea scienc-esplora nivelo iasence reprezentas tiun de Ĉinio. Tie la ŝtataj politikoj estas ellaboritaj, kaj multaj normoj kaj reguloj de diversaj kampoj elbakitaj kaj publikigitaj. Pli ol 100 el 500 plej potencaj entreprenoj de la mondo havas sian oficejon en Pekino.

Chen Aoshuang bakalaǔriĝis el la Komunika Universitato de Ĉinio ĉi-jare. Jam en aprilo li ekserĉis laboron en Pekino. En unu semajno li retesendis 700 labor-petajn leterojn, sed ricevis neniun respondon. Dum labor-serĉado, li foje refoje mallevis la dezirantan salajron, kiam li estis en universitato, li deziris havi laboron salajratan per 10 mil juanoj (ĉirkaǔ 1000 eǔroj) monate, poste li reduktis la sumon al 4 mil juanoj (ĉirkaǔ 400 eǔroj), kaj fine li postulis nur salajron sufiĉan por vivtenado. Sed kelkajn monatojn poste li ankoraǔ ne trovis taǔgan laboron. Nun li kaj liaj amikoj establis filman kaj televidan kulturan kompanion, kaj nun ĝi bone funkcias.

Nun la ĉina registaro donas favoran politikon al altlernejaj diplomitoj en ilia entreprenado, ke en la unuaj tri jaroj ilia entrepreno aǔ kompanio ne bezonas pagi imposton, kaj krome la ŝtato liveras al ili malgrandan krediton. Chen Aoshuang kaj multaj aliaj diplomitoj spertis premforton en laborserĉado, sed ankaǔ estis inspiritaj de sukcesintoj. En Pekino estas plej freŝaj informoj, avangardaj teknologioj kaj altnivelaj talentuloj. Se oni diligentas kaj havas ideon pri sia entreprenado, sukceso estas proksima.

Li Wenguang estas unu el la sukcesintoj. En la unuaj jaroj post sia diplomiĝo, li laboris kiel teknikisto en la Ĉina Aeronaǔtika Ministerio. Poste li eksiĝis kaj sin okupis pri komerco. Li kune kun sia amiko aĉetis monopolon pri ter-bonigo. De tiam en Ĉinio alkala tero fariĝas ilia merkato, kaj la vasta sterila tero en nordokcidenta Ĉinio estas ĉefa celo de ilia klopodo. Hodiaǔ, lia 3-jara kompanio jam fariĝis unu el la plej bonaj entreprenoj tiukampe kaj li — fakulo de ter-bonigo. Liaj konsumantoj estas tra la tuta lando, sed lia kompanio ĉiam restas en Pekino. "Pekino estas loko, kie mi komencis mian entreprenadon, renovigas teknikon kaj interŝanĝas informojn kun fakuloj. Kie ajn mi malfermas la merkaton, mi revenos Pekinon."

Amo aǔ nur korinklino

Tian'anmen-Placo en festa nokto

Post diplomiĝo el leĝa fakultato pasintjare, Xiaojing ne trovas taǔgan laboron eĉ nun, sed ŝi decideme restas en Pekino. Ĉi-jare ŝi refoje partoprenis ekzamenojn por ŝtata oficisto kaj licenco de advokato, sed ŝi denove malsukcesis. Nun ŝi estas korektistino en iu leĝa eldonejo. Ŝi persiste restas en Pekino pro tio, ke ŝi deziras kunvivi kun sia amanto, kiu estas je unu jaro pli juna ol ŝi. Ili ne havas monon por aĉeti domon, sed ili amas unu la alian kaj vivas ĝoje. Ĉiujare multaj altlernejaj diplomitoj pro amo elektas Pekinon, kaj ankaǔ pro amo iuj el ili iras al aliaj lokoj. Amo estas grava faktoro dum elektado de viva kaj labora loko.

Kaj aliaj, same kiel la supre menciita Liu Hongshi kaj mi, elektas Pekinon nur pro korinklino. Ĝisnun mi vivis en 4 urboj, kaj pri ili ĉiuj mi havis bonan memoron. Pekino estas la lasta urbo, kie mi nun vivas kaj laboras. Mi jam kutimiĝis al la tiea vivmaniero. Ne plu volante vagantan vivon, mi elektis Pekinon lastjare post diplomiĝo kaj komencis mian trankvilan vivon.

Kvankam en Pekino foje kaj foje furiozas sabl-ŝtormo kaj malfacilas trafiko, tamen ĝi allogas multajn homojn el diversaj lokoj, ili venas tien, restas tie kaj esperas vivi tie dum la tuta vivo. La ĉarmon de Pekino oni povas percepti nur kiam oni enprofundiĝas en ĝia vivo...