Aktualajhoj Unua paĝo >> Socio >> Fokusaj temoj


30-jara instruado en elementa lernejo

de ZENG WENHUI

52-jara Li Qiuping estas unu el la malmultaj altrangaj instruistoj elementlernejaj en Ningdu-gubernio de Jiangxi-provinco, sudorienta Ĉinio. Diplomiĝinte el supera mezlernejo, ŝi iris el la gubernia urbo al kamparo por ricevi "reedukadon". En 1977, post kiam Ĉinio restaŭris la eniran ekzamenon de superaj lernejoj, ŝi sin anoncis por ekzameno por eniri en la Ningdu-an Superan Normalan Lernejon. “Kvankam mi havis bonajn poentojn en la ekzameno, mi tamen ne kuraĝis min anonci por eniri en aliajn universitatojn, opiniante, ke la certeco pri la sukceso por eniri en normalan lernejon de nia loko estas pli granda,” diris Li Qiuping.

Multe ŝanĝiĝis la situacio de instruistoj

Fininte studadon en la Ningdu-a Supera Normala Lernejo, Li Qiuping eklaboris kiel ĉin-lingva instruistino en la dependa elementa lernejo de la normala lernejo el kiu ŝi diplomiĝis. Tiam tre malmultaj virinoj posedis oficialan laboron en la gubernia urbo, pro tio ŝiaj gepatroj tre fieris pro la filino. Tamen en la komenco de la reformado kaj pordo-malfermo, la salajro de elementlernejaj instruistoj estis malgranda kaj ilia vivo -- malriĉa. Li Qiuping rememoris: “Kvankam mia salajro estis nur pli ol 40 juanoj monate, oni tamen ne povis doni ĝin akurate kaj ofte ĝin prokrastis je 2-3 monatoj.”

Pro la malalta enspezo, instruistoj devis kalkuli pri ĉiuj detaloj en la vivo. "Tiam la impreso de lokaj etvendistoj pri instruistoj estis, ke ili estas fortaj en matematiko, ĉar ili kalkulis tre precize dum aĉetado," diris Li Qiuping. Pro malriĉeco, tre malfacile por elementlernejaj instruistoj havi edzinon, por ne paroli pri bone edukita edzino laboranta. Siatempe ankaŭ la spirita vivo de instruistoj estis tre malriĉa. Post instruado en lernejo, ili povis nur resti hejme. Eĉ dum la ferioj vintraj kaj someraj ili nenien povis vojaĝi. En tiu periodo tiu, kiu posedas radio-aparaton, estis enviata kiel riĉulo.

En la 90-aj jaroj de la 20-a jarcento, la situacio de instruistoj en la guberni-urbo multe pliboniĝis. La monata enspezo de la instruistoj kelk-dekobliĝis kaj estis ne malpli multa ol tiu de la tieaj ŝtataj oficistoj. Ankaŭ la socia pozicio de instruistoj multe altiĝis, kaj la profesio de instruisto estis respektata en la socio. Li Qiuping diris: "Kompreneble, elementlernejaj instruistoj ne plu havas malfacilon por havigi al si edzinon."

Kaj ankaŭ riĉiĝas la kultura vivo de la popolo. Popularigo de televidiloj kaj interreto variigas postlaboran vivon de popolanoj. En mateno kaj vespero, oni kolektiĝas en placo de urbo por danci aŭ fari tajĝjiĉjŭan-ekzercojn. En semajnfino, oni kune grimpas sur montojn aŭ naĝas en ferio-vilaĝo. En someraj kaj vintraj ferioj, instruistoj vojaĝas aliloken.

En postlaboraj horoj instruistoj povas labori kiel familia instruisto laŭ peto de la gepatroj de lernantoj. "Tio ne nur kontentigas bezonon de la lernantoj kaj iliaj gepatroj, sed ankaŭ multigas enspezon de instruistoj," diris Li Qiuping, "tio tamen estas neimagebla en la pasinteco."

Progreso de la deviga edukado en Ĉinio

Post pli-ol-20-jara instruado en elementa lernejo, Li Qiuping estis promociita al vicestro de la instrua sekcio de la lernejo kaj 5 jarojn poste al vicdirektoro de la lernejo. Dum tiuj jaroj ŝi persone vidis popularigon de la deviga edukado en la kamparo, variadon de la edukado en elementaj lernejoj kaj senĉesan altiĝon de la kvalito de instruistoj.

"Antaŭe, por viziti elementan lernejon oni bezonis pagi centojn da juanoj, inkluzive de lernokotizo kaj pagoj por lernolibroj. Malriĉaj familioj eĉ prokrastis lernokotizon de sinsekvaj semestroj." Li Qiuping diris, ke lastatempe la registaro nuligis lernokotizon kaj pagon por lernolibroj de elemantaj lernejanoj. Nun, geknaboj en montregionoj povas lerni en guberni-urbo kaj ĝuas stipendion. Ili pagas nur dekojn da juanoj por asekuro kaj biletoj por filmoj.

Li Qiuping informis, ke dank’ al progreso de scienco kaj teknologioj, la edukaj rimedoj pli kaj pli multiĝis. Antaŭe, instruistoj skribis sur la nigran tabulon kaj lernantoj -- sur siajn kajerojn. Nun, oni ekipis klasĉambrojn per komputilo kaj projekciilo, kaj dum la instruado instruistoj povas uzi tiujn helpajn instrumentojn. "Tio ne nur plivastigis sciojn al lernantoj, sed ankaŭ faris edukajn rimedojn altiraj." Krome, la elementa lernejo donas ankaŭ lecionon pri komputilo, dank' al kiu multaj geknaboj ellernis interreto-viziton. Sed plejparto de gepatroj de la lernantoj ne permesis al sia infano viziti interreton hejme, timante ke tio malhelpos ilian lernadon.

En la pasintaj dekoj da jaroj senĉese altiĝis ankaŭ la kvalito de elementlernejaj instruistoj. Ekzemple, Li Qiuping akceptis perfektigan edukadon post pli-ol-10-jara laboro kaj akiris diplomon de universitato. Profitante de postlaboraj horoj, ŝi verkis kelkajn disertaĵojn pri edukado. Ili estis publikigitaj en gazetoj. En la jaro 2004, ŝi estis elektita kiel altranga instruisto elementlerneja. En la tuta gubernio troviĝas nur 4 tiaj instruistoj.

Li Qiuping havas unu filinon, kiu laboras en Pekino post diplomiĝo el universitato. Post kelkaj jaroj, ŝi emeritiĝos. Ŝi diris: "Emeritiĝintaj instruistoj en nia loko ne estas neniofaraj. Iuj el ili gvidas 'helpan kurson', aliaj lernas en universitato por maljunuloj kaj triaj ĉeestas diversajn distrajn aktivadojn, kaj ilia spirita vivo estas tre riĉa."