Unua paĝo >> Socio >> Vivo de ĉinoj


Wang Yingyi, kompartiano sin dediĉanta al la popolo

de GUO BAO

Estis tre varme en somero ĉi-jare, eĉ en Shilou-gubernio en Shanxi-provinco en norda Ĉinio kun friska klimato, oni ne povis elteni la varmecon. Sed 56-jara maljunulo Wang Yingyi malgraŭ varmeco, iris al multaj vilaĝoj por instrui la lokajn kamparanojn pri prevento de fiinsekto. En la pasintaj 30 jaroj li vizitis ĉiujn fruktoĝardenojn de tiu gubernio.

Wang Yingyi estas ĉefinĝeniero de la Forstuma Buroo de Shilou-gubernio. Nun en tiu gubernio estas arbaro kun areo de 320 miloj da muoj (15 muoj = 1 hektaro), kaj oni enspezas 150 milionojn da juanoj (ĉ. 10 juanoj = 1 eŭro) pere de forstumado kaj fruktokulturado, kaj enspezo pro jujubo konsistigas ĉefan parton de la enspezo de la kamparanoj de la gubernio. Oni atribuas tion al Wang Yingyi.

Eluzi pli ol 20 parojn da ŝuoj en 1 jaro

Parolante pri Wang Yingyi, oni ne povas sin deteni de emociiĝo ke li eluzis pli ol 20 parojn da ŝuoj ĉiujare.

En majo de 1975 Wang Yingyi malmobiliziĝis kaj elektis profesion de forstumado, kiu postulas grandan laboron sed donas malgrandan pagon. Laŭ lia opinio, la popolo de Shilou-gubernio devas multe planti arbojn por riĉiĝi, sed mankas al ili spertulo en tiu kampo, do li devas ludi tiun rolon.

Por ellerni la sciencajn teknologiojn de forstumado, Wang aĉetis pli ol 40 fakajn librojn kaj ilojn, kaj konsultis specialistojn en postlabora tempo, kategoriis kaj registris la teron kaj arbojn laŭ ilia natura strukturo kaj kvalito. Li esploris la taŭgecon de la arboj unu post alia en la tuta gubernio kaj unuapaŝe posedis koncernajn teknologiojn de stucado de jujubarbo. Samtempe, Wang kompilis teknikajn materialojn pri plantido-kulturado, forstumado kaj fruktarba kulturado per populara lingvo, kaj donis lecionon al la kamparanoj en la kampo. Ĉar lia surloka instruado intime kunligiĝis kun praktiko, lia maniero estis akceptita de la lokaj kamparanoj, kaj ili facile ellernis lian teknikon. Tial, oni ofte invitis Wang por trejni, kaj Wang ne plu havis ripozan tagon.

Iutage ekpluvis kiam Wang estis fininta leciondonadon en iu vilaĝo kaj ironta al alia loko por fari la samon. Por pli frue atingi la lokon, Wang piediris laŭ rekta vojo ĉe la Flava Rivero. La pluvo pli kaj pli grandiĝis, por ne glitfali, Wang demetis siajn ŝuojn kaj ŝtrumpojn. Post 2-hora irado, li atingis la vilaĝon kun tutkorpa koto. La vilaĝanoj emociiĝis ĝis larmoj.

Wang tiele iradis inter la vilaĝanoj por servi al la kamparanoj pli ol 300 tagojn ĉiujare, kaj eluzis 20 parojn da ŝuoj jare.

Serioze laboranta homo

En la pasintaj jaroj, Wang ellaboris 16 planojn de ekonomia arbaro ĉiu kun areo de 10 mil muoj. La seriozeco en laboro impresis ĉiujn homojn. Por ellabori planon, li mem mezuris kaj desegnis mapon; krome, li interkonsiliĝis kun la vilaĝanoj multfoje antaŭ decido de ĉefaj datenoj.

Pro lia seriozeco kelkaj vilaĝanoj malkontentiĝis pri Wang, sed Wang persistis en sia malcedemo. Dank' al sia seriozeco, Wang multe sukcesis en arbidokulturado, selektado de arbospecoj kaj samtempa kulturado de jujubo kaj greno.

Dank' al la penado de Wang, la areo de jujubarbaro superis 200 mil muojn, kaj la produktokvanto altiĝis de 650 mil kilogramoj al 25 milionoj da kilogramoj. La enspezo de la kamparanoj atingis 50 milionojn da juanoj.

Neinklina al memprofitigo

Ĉiujare en Shilou-gubernio estas multaj konstruaj laboroj de forstumado, kaj multaj familioj riĉiĝis en tio. Li estas ĉefinĝeniero de la Forstuma Buroo de Shilou-gubernio kaj projektanto de tiuj konstruadoj, sed li neniun arbidon kulturis nek transportis por gajni monon.

Efektive, Wang ne estas riĉa, kaj li devas pagi por sia edzino en kuracado. En la pasintaj 5 jaroj, Wang ne aĉetis novan veston por si mem. Oni demandis lin: "Kial vi ne kulturas arbidojn por gajni monon?" Wang diris: "Mi iam intencis, sed fine mi forlasis. Se mi farus, certe mi ne havus sufiĉan energion kaj tempon por helpi aliajn en ilia arbokulturado."

Efektive Wang havis multajn ŝancojn por gajni monon, ĉar multaj personoj volis dungi lin je alta pago, sed li fordankis. "La partio kaj la registaro donis al mi multajn honorojn, kaj mi devas respondeci pri tio, kaj ne vanigi la esperon de la popolo de Shilou," diris Wang.