Unua paĝo >> Kulturo >> Literaturo


El mia memoro

Cikatro

de LAŬLUM

  Cikatroj ĉe mi okdektrijarulo
Tre multas. Jen ĉe l’ liva okulangulo
Cikatro memorigas al mi mian
Mizeran infanecon per makulo.
 

  Mi, la infano oka de l’ patrino,
La pala malsanema kampulino,
Tre ŝatis aŭdi fablojn kaj fabelojn
vespere dum senlampa panja ŝpino.

  Fabeloj ŝiaj nutris mian menson,
Kaj kvietigis la malsatan senson.
Sed tage mankis al mi ja ludiloj,
Do l’ olda hund’ okupis mian penson.

  Mi ludis kun pigido kaj pasero,
Amikis kun formikoj kun sincero,
Mi foje provis kapti flavan vespon,
Kiu min pune pikis en kolero.

  Mi trovis ke la ulma benk’ ne aĉas --
Per sia obeem’ al mi tre plaĉas.
Tial mi ofte min amuzis per ĝi,
Kaj pensis, ke mi vere tre kuraĝas.

  Mi prenis ĝin por grandega ĉevalo,
Ĝin rajdis kvazaŭ hero’ en batalo,
Mi ĝin karesis, lulis puŝe-tire,
Subite ĝi perfidis per ekfalo.

  La ulma benko falis sur min peze,
Sangigis mian livan okulon leze.
Tiel doloris al mi la kontuzo,
Ke ploris kaj kriadis mi freneze.

  Ŝveliĝis la palpebro en purpuro,
Mian pupilon kovris kiel muro.
Dum tagoj ĝi nenion povis vidi.
Kaj timis panj’ blindiĝon de l’ okulo.

  Ĉar mankis al ni mono por kuraco,
Ni devis danki al la dia graco --
Cikatron mi ricevis ĉe l’ okulo
Maldekstra fine post la ŝvelopaso.

  Nuliĝis en Ĉini’ l’ impost’ agrara,
Do pli facilas nun la viv’ kampara;
Ne mankas plu ludiloj al l’ infanoj,
Do tia akcident’ fariĝos rara.