Unua paĝo >> Kuirarto >> Ĉina gastronomio


Drinkmaniero en gastigado de ĉinaj nacimalplimultoj

Escepte de islamaj nacimalplimultoj, preskaŭ ĉiuj nacimalplimultoj de Ĉinio havas sian propran drinkmanieron en gastigado. Dum drinkado nacimalplimultanoj montras plenan respekton al maljunuloj. Tion pruvas jenaj ekzemploj de drinkmaniero en gastigado de la nacimalplimultoj.

Mjaŭ-nacio

Kiam gastoj venas al Mjaŭ-a vilaĝo, vilaĝanoj baras la vojon kun vino. Troviĝas 3-5 baroj sur la vojo, kaj la lasta estas antaŭ la vilaĝa enirejo. Ĝenerale ĝi estas malgranda ligna turo. Virino en festa kostumo kaj maljunulo en antikva stila vesto prezentas al gastoj unu post alia vinon per bovkorna taso. Tiam gasto nepre ne prenu la tason, alie li devas eltrinki la tutan tason. Oni prezentas vinon unue al pliaĝuloj. Por mjaŭ-oj pro nerespekto al grandaĝuloj estas plej hontinda ago.

Korea nacio

Homoj de juna generacio de la Korea nacio ne povas drinki antaŭ homoj de maljuna generacio. Se la lastaj permesas drinkigi ilin, ili por esprimi dankon devas akcepti la tason per la du manoj, sin turni malantaŭan kaj trinki. En hejmo de korenacianoj, membro de plej maljuna generacio el la ĉeestantoj kaj gastigantoj sidas en honora loko. Junaj virinoj devas ĉeesti ĝin la fino por aldonado de pladoj, vino kaj teo.

Ji-nacio

Kiam Jioj drinkas kune, vintasoj estas metitaj laŭ aĝoj de drinkantoj. Unue juna kaj saĝa junulo prezentas vinon al maljunulo. Li antaŭen iras grandan paŝon per la dekstra piedo tenante la tason per la du manoj kaj kurbigante la korpon, iom maldekstren turnas la kapon por ne rigardi la maljunulon. Kaj tiu diras kun humileco: "Pardonon, junulo, mi ne povas stariĝi", aŭ "Mi pruntu al vi la tason". La junulo devas tuj eldrinki la vinon, starante. Estas popoldiro: "Vino apartenas al maljunuloj, viando al junuloj". Tostado komenciĝas nepre unue al maljunuloj.

Maŭnan-nacio

En hejmo de Maŭnan-oj, la gastoj sidas sur la honora loko, gastigantoj devas verŝi vinon kaj prezenti pladojn unue al gastoj. Antaŭ ol trinki vinon, gastoj devas gutigi iom da vino sur teron per fingropinto aŭ manĝbastonetoj. Tio signifas respekton al prauloj de la gastigantoj. Poste gastoj kaj gastigantoj tostas reciprokante bondezirojn. Kiam junuloj satiĝis, ili devas diri al gastoj antaŭ ol forlasi la tablon: "Bonvole manĝu malrapide!" Maŭnan-nacio ne manĝas pladojn dum drinkado kun gastoj. Ili akcentas harmonian kaj varman etoson. Kiam konatoj renkontiĝas survoje, ili aĉetas botelon da vino, kaŭras ronde kaj laŭvice trinkas el la botelo unu post aliaj.

Ĉjang-nacio

Ĉjang-nacio havas specialan drinkmanieron. Ili metas unu urnon da vino meze de la ĉambro, ĉiuj ĉirkaŭas ĝin kaj drinkas vinon per longaj kaj maldikaj bambustangoj. Antaŭ drinkado mastrino faras salutvortojn kaj dum drinkado estas kantoj kaj dancoj. Kiam la vino en la urno estas eldrinkita, oni aldonas plie.