Unua-pagho >> E-novajhoj

Irana E-gazeto en festivalo

    La irana E-revuo "Sabzandishan" (Verdpensuloj) oficiale partoprenos en la 10-a Irana Gazetar-Festivalo, kiu okazos inter la 2-a kaj la 9-a de majo 2003 en Teherano, Irano.

    La redakcio de "Sabzandishan" aranghos kaj okazigos prelegojn kaj seminariojn rilatajn al Esperanto kaj petas sendi memorigajn poshtkartojn kaj mesaghojn por ekspozicio.

    Antaue elkore dankas viajn reagojn: Reza Torabi, la redaktoro, P.O. Kesto 17765-184, Tehran, Irano; retposhto: info@sabzandishan.com; telefakso: 0098 21 7463812

(Reza Torabi)

Esperanto -- pontolingvo en radio

    Je 18:00 de la 3-a de aprilo 2003 Radiostacio "Nacional" en Brazilio dissendis intervjuon kun Reza Torabi, irana esperantisto. La intervjueto temis pri konsekvencoj de la iraka konflikto.

    Estis la unua fojo en Brazilio, ke Esperanto estis uzita kiel pontolingvo en radio. La uzado de Esperanto dankeblas al kunlaboro de registara radiostacio "Nacional" kaj loka neregistara radiostacio en Rio de Janeiro.

(El "Nun")

Akordoj serchataj

    Dum diversaj gitaraj rondoj en Esperanto-renkontighoj, mi konstatis gravan mankon: Bedaurinde apenau ekzistas notoj de rokmuzikaj kantoj en Esperantujo. Tion mi volas shanghi kaj pro tio kolektas ilin.

    Vi estas muzikshatantoj au eble ech artistoj. Tial via helpo tre utilas! Chu vi havas ie notojn au akordojn de grupoj kiel Amplifiki, Persone (krom "Chu vi pentas?"), Team', JoMo, Esperanto Desperado ktp? Se jes, bonvolu kontakti min.

    Mia celo estas krei komplete esperantlingvan kantokolekton por ke Esperanto-muziko eksonu pli ofte kaj por ke la bonaj kantoj iom pli diskonatighu en Esperantujo! Tio ankau helpos al la artistoj vendi siajn verkojn... homoj achetas kion ili audis multfoje.

(Gunnar R. Fischer <djkunar @ yahoo.com> http://www.muenster.de/~kunar)

Kondolencoj de Osmo Buller

Karaj gesamideanoj,

    Mi malghojis legi funebran informon pri la forpaso de du elstaraj veteranaj esperantistoj, Li Naixi kaj Ivan Ko.

    La forpaso de Li Naixi kaj Ivan Ko estas nesavebla perdo por la China Esperanto-Ligo, El Popola Chinio, Esperanta redakcio de China Radio Internacia kaj la tuta china E-movado, por kiuj ili sindoneme laboris dum jardekoj. Feliche ili edukis multajn kompetentajn esperantistojn, kiuj daurigas ilian mision.

    Li Naixi kaj Ivan Ko estis grandaj esperantistoj. Bonvolu akcepti miajn kondolencojn pro ilia foriro.

(Osmo Buller)

La paghoj che uea.org shanghis la veston

    Post pluraj monatoj de persista laboro la retejo uea.org ekde la 8-a de aprilo 2003 shanghis sian jam kutiman malhel-verdan koloron al la intensa blua. Krome, shanghighis kaj ighis pli oportuna la navigado en la retejo. Aldonighis kaj aktualighis pli ol triono el ghiaj nunaj 934 paghoj.

    Enhave la retejo nun pli similas al siaspeca reta Gvidlibro pri Esperanto-movado. Chi tie estas listoj de landaj asocioj, fakaj asocioj, kulturaj centroj kaj kursejoj, partoj pri informado, instruado, listoj de retaj grupoj por UEA-membroj ktp.

    La laboron efektivigis teamo: Dirk Bindmann (Germanio), kiu laboris pri la aspektigo kaj navigado kaj Andrej Grigorjevskij (Rusio), zorginta pri la enhavo kaj rekodigo.

    Pri rimarkitaj eraroj, kun chiaspecaj rimarkoj, bonvolu adresi vin al la adreso reto@uea.org!

(Andrej Grigorjevskij)

Serchataj tradukantoj de la Deklaro de UEA

    Ni serchas volontulojn pretajn traduki nacilingven la Deklaron de UEA okaze de la internacia tago de la libro (23-a de aprilo) fare de Unesko. Bv. turni vin al la retadreso marko.lins@lingvo.org. Bonvolu ne tuj ektraduki, sed unue kontaktu tiun adreson por oferti vian tradukhelpon. Pere de nacilingve tradukita deklaro eblas ekzemple kontakti naciajn Unesko-oficejojn kaj gazetaron kaj samtempe uzi tiun eblon por disinformi pri Esperanto. Ni havas tre bonajn spertojn kun simila agado kadre de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. Bonvolu subteni la disvastigon de tiu chi deklaro.

(Renato Corsetti)

Deklaro de UEA okaze de la tago de la libro

 

La 12-a China Teo-Festivalo okazos en Xinyang

    Inter la 18-a kaj la 21-a de majo 2003 la 12-a China Teo-Festivalo okazos en Xinyang, Chinio, fama tehejmloko. Kiel en pasintaj jaroj la loka registaro daure uzas Esperanton kiel pontlingvon por la festivalo, kaj eksterlandaj esperantistoj rajtas senpagan alighon. Bonodora teo kaj richaj programoj atendas vin.

    Dum la festivalo okazos ankau la Internacia Simpozio de Esperanto-Turismo. Antau kaj post la simpozio estos vojaghoj al Zhengzhou, Kaifeng, Luoyang kaj Xi'an.

    Detalajn informojn legu en la senpaga socikultura retrevuo "Tefloro", kiu aboneblas kaj legeblas en retpagho: http://abonu.com/catalog/kulturo.123456789. Kontaktadreso: s-ro Zhang Xuesong, Changtaiguan Gongdiansuo, CN-464193 Xinyang, Henan, Chinio. Tel: +86-376-8821553. Retadreso: teofestivalo@poeplemail.com.cn; kunlaboro@sina.com.

(Zhang Xuesong <deodaro@263.net>)

La 28-a E-Tagoj de Bydgoszcz okazos en Pollando

    Inter la 26-a de aprilo kaj la 4-a de majo 2003 okazos en Bydgoszcz, Pollando, la 28-a Esperanto-Tagoj de Bydgoszcz kun la 23-a Pola AIS-Sesio. La oficiala inauguro okazos la 26-an de aprilo je 11:30 en la urbodomo de Bydgoszcz. La 27-an tagmeze okazos gheneralaj kunvenoj de la Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo kaj de la Internacia Klubo "Esperantotur".

    Kadre de la chi-jara AIS-sesio en Bydgoszcz okazos dekkelkaj kursoj en la internacia lingvo i.a. de prof. Remigiusz Mielcarek pri Suda Ameriko kaj Antarktiko kaj pri Sudorienta Azio; de Marcel Delforge pri Europa Unio kaj pluraj pri turismo en diversaj landoj. Cseh-seminarion gvidos s-ino Ewa Bondar, kelkdek novaj vojaghgvidantoj kaj E-chicheronoj ekzamenighos.

    Eblas ankorau alighi kontrau kotizo 100 USD plus loghado ekde 5 USD ponokte. Dauras ankorau alighado por studumo -- krom Pollando kaj Europo venis alighoj el Afriko (Angolo, DR Kongo, Etiopio, Kenio kaj Komoroj) kaj el Azio (Mongolio, Chinio, Vjetnamio kaj Irano). Do la nova studjaro 2003/2004 (kotizo 300 USD) estos ankorau pli internacia kaj pli interesa.

    Alighojn por la chi-jara sesio kaj por la nova studjaro akceptas la Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando; Banka konto: Bank Pocztowy n-ro 13201117-98762-27006-21100-10/0

(Internacia klubo Esperantotur <andreo@rubikon.net.pl>)

Ebla, senkosta revuo por esperantistoj sen reto

    La komunikadcentro de Europa Esperanto-Revuo (EEU) preparas senpagan kaj elprinteblan revuon kun profesiaj fotoj kaj artikoloj. La celo estas informi tiujn esperantistojn, kiuj ne havas aliron al la interreto au preferas legi surpapere. La enhavo estas selektita el adaptitaj artikoloj de la komunikadcentro chefe pri la agado de esperantistoj por la lingva demokratio kaj pri la publika bildo de Esperanto.

    Se via asocio, au vi mem, interesighas pri la dekpagha revuo, bv. kontaktighi kun la komunikadcentro de EEU <komunikadcentro@esperanto.org> por legi la provnumeron. La komunikadcentro facile povas adapti la revuon lau la bezonoj de via asocio ekz. aldonante kalendaron de lokaj eventoj kaj lokan enkondukon, shanghante la enhavon kaj ech la nomon.

(Komunikadcentro de EEU)

La 2-a numero de E-revuo jam en la gazet-budoj en Irano

    "Sabzandishan" estas la unua kaj ununura dulingva Esperanto-persa revuo en Irano. Ghi shajne estas ununura E-revuo en la mondo, kiu vendighas tra gazet-budoj publike tra la lando.

    "Sabzandishan" meritas subtenon por audebligi vochon de la irana esperantistaro enlande kaj tutmonde. La provekzempleron plezure ni sendos kontrau 5 IRK (internacia respond-kopono). La abonkotizo por unu jaro estas 20 euroj per aerposhto.

    En la gazeto vi povas legi pri arto kaj historio, pri iranaj aranghoj, iranaj E-vivo kaj esperantistoj.

(Reza Torabi)