Azia agado

Je la 1-a de augusto, la 6-a tago de la kongreso, en la salono Nylen estis programo Azia Agado, kiu altiris al si pli ol 30 kongresanojn. Yu Tao, ghenerala skretario de la China Esperanto-Ligo, prezidis la kunvenon, en kiu parolis 6 kongresanoj el Chinio, Japanio, Koreio, India Unio, Nepalo kaj Vjetnamio. Ili prezentis la movadon de sia lando. Wang Hanping, asista ghenerala sekretario de la China Esperanto-Ligo, pritraktis la disvolvighon de la Esperanto-movado en Chinio.

(Chen Ji)

Rilata aritikolo:

China Esperanto-movado