Kunsido de komitatanoj
-- 5-horoj da laboro

Iuj venis al la kongreso por ripozi, aliaj por ekskursi, kaj la triaj por labori. Chiu-foje oni vidis tre diligentan komitaton, kiu en 5 horoj traktis amason da aferoj, interalie estas jara raporto de la estraro, elektoj de komitatano C kaj honoraj membroj.

En Gotenburgo aperis 7 el la 8-kapa estraro. La komitata kunsido denove havas kvorumon. Prezidanto de LKK, s-ro Roland Lindblom anoncis, ke la nombro de alighintoj jam atingis 1730. Kiam en la CO okazis kelkaj eltirighoj, kiam en kelkaj sinsekvaj kongresoj la nombro de alighintoj ne superis 2000, la diligenteco kaj entuziasmo de la komitato montras, ke la movado estas preta kontrau malfacilo.

Gratulindas s-ino Flory Witdoeckt el Belgio, kiu ighis komitatano C, kaj ses eminentaj samideanoj - Edwin Burg, Adolf Burkhardt, Imre Ferenczy, Salah Ghanem, Josef Kavka kaj Antanas Mekys, kiuj ighis honoraj membroj de UEA. S-ro Imre Ferenczy dankesprimis nome de la aliaj pro la granda honoro.

(Yu Tao el Gotenburgo, Svedio)

Biografioj de novaj honoraj membroj