La 88-a UK fermita

Matene de la 2-a de augusto fermighis la 88-a UK en Gotenburgo. La fermon gvidis UEA-prezidanto Renato Corsetti. Unue li proponis unuminutan staron en silento por honori la memoron al tiuj forpasintaj eminentuloj, kiuj multe kontribuis al nia movado, kaj poste li anoncis la liston de 2 honoraj patronaj membroj kaj 6 honoraj membroj. Ili venis al la podio kaj ricevis po unu rozon kiel honoron.

25 infanoj el deko da landoj, kiuj partoprenis la 35-an Infanan Kongreseton che la gastiganta urbo, aperis viglaj sur la podio. Ili scipovas paroli pli ol du lingvojn kaj unu post alia sin prezentis en Esperanto. Ili kantis Esperantan kanton kaj deklamis Esperantan poemon lernitajn en la kongresa semajno, kion vekis varman aplaudon de la cheestantoj.

Ghenerala sekretario Ivo Osibov raportis pri la kongresaj laboroj. Post tio sekvis anonco de la listoj de gajnintoj de la oratora kaj belarta konkursoj. Chi-jare la Fyne-pokalo estis aljughita al la Litova Esperanto-Asocio pro ghiaj bonaj rilatoj kun shtataj autoritatoj kaj elstara eldonado kaj aperigo de Esperantaj libroj kaj materialoj kaj kulturo de multnombraj esperantistoj. La unuan premion de Fondajho de Grabowski ricevis china esperantisto Li Shijun, alinome Laulum pro tio, ke li kulturis esperantistojn de pluraj generacioj, multe laboris por "El Popola Chinio" kaj tradukis multajn chinajn literaturajhojn. La duan premion ricevis ghenerala sekretario de SAT-amikaro kaj Deguchi-premion ricevis usona kaj franca samideanoj. Estas ghojige, ke la internaciajn ekzamenojn trapasis chiuj kandidatoj.

Vicprezidanto prof. Humphrey Tonkin resumis kion oni diskutis pri la kongresa temo "Lingvaj rajtoj kaj respondecoj". S-ro Corsetti faris ferman paroladon. Post tio la prezidanto de la Sveda Esperanto-Asocio transdonis la verdan flagon al la prezidantino de la China Esperanto-Ligo. En la ceremonio shi diris: "Kiam ni transprenis la verdan flagon, simbolon de nia movado, ni pli forte sentas la devon kaj respondecon por la venonta UK en Pekino, kiu estos grava evento ne nur por la china Esperanto-movado, sed ankau por la movado de Azio kaj tiu de la tuta mondo. Ni certe faros nian eblon por sukcesigi ghin, kaj samtempe ni petas vin, aktivulojn de nia movado kontribui al ghi per via aligho, per viaj aktivaj agadoj, por havigi al ghi pli da signifoj, pli da koloroj kaj pli da sukcesoj kaj glorigi la noblan aferon iniciatitan de nia granda majstro Zamenhof."

La fermon cheestis ankau raportistoj de la Xinhua-a Novajh-agentejo de Chinio.

La fermo finighis per komuna kantado de la himno "La Espero" en akompano de la internacia koruso.

(Chen Ji el Gotenburgo, Svedio)

Rilata aritikolo:
Kongresa rezolucio