Spektaklo de Ĵomart, Nataŝa kaj ilia filino kortuŝis en Florenco

Post la solena malfermo, la diversaj prelegoj, prezentadoj kaj aliaj atrakcioj komencas okazi en la impona kongresejo de la Universala Kongreso 2006, en la itala urbo Florenco. Unu el la plej kortuŝaj prezentadoj estis tiu de la kantistoj Ĵomart kaj Nataŝa, kune kun ilia naŭ-jara filino.

La spektaklo de la iam renoma duopo Ĵomart kaj Nataŝa estis sensacia evento en la unua tago de la kongreso, ne nur pro la belaj kaj melankoliaj kanzonoj de ili prezentataj, sed ankaŭ pro la ĉeesto, sur la escenejo, de la naŭ-jara filino de la paro, Karina, kiu akompanis siajn gepatrojn per impresa voĉo kaj granda lerteco de kantado.

En la tuta salono Lapenna, en kiu havis lokon la prezentado de la familia triopo, regis emocia etoso. Multaj ĉeestantoj eĉ ŝercis, dirante ke pro la reganta etoso de kortuŝeco kaj emocio, la salono Lapenna vere iĝis 'la plena'.

La kanzonoj de la triopo ravis multajn, tute impresante la publikon. Precipe la etulino montris sian kompetentecon kantistan, certe hereditan el la famaj gepatroj, kiuj jam de pluraj jaroj bardas en Esperantio.

Por kroni la prezentadon de Karina, la triopo lanĉis, tuj post la prezentado, la diskon per kiu la belvoĉa etulino premieras en la merkato de E-muziko. Temas pri la KD Carina kantas por vi en Esperanto, jam disponebla por aĉetado en Florenco.

(el “Ĝangalo”)