E-Novaĵoj
  17.
 

Invito al la konferenco: KAEST-2006
Reaperas verda stelo en la mapo de Filipinoj
E-kurso en la Pekina Lingva kaj Kultura Universitato
Revuo "Israela Esperantisto" legebla en Interreto
Kvar-jara Esperanto-kurso en universitato
Redakcio de la Ondo de Esperanto denove invitas ĉiujn dezirantojn partopreni en la tradicia literatura konkurso Liro
Prelego pri Esperanto al urbanoj de Pekino
Ĝenerala sekretario de la Nepala Esperanto-Asocio instruas nian lingvon en Filipinoj
Unua Esperantista Nacia Kongreso
Kondolenco de ĉinaj esperantistoj pro la forpaso de William Auld
Forpasis William Auld
Okazos en Ĉeĥio Trejnseminario "Lingvoj en interreto"
Nova redaktoro por TEJO Tutmonde serĉata!
Grafikokonkurso de TEJO: june kaj kune
Alvoko al la Ago-Tago en 2006
Pekina renkontiĝo de junaj esperantistoj de Ĉinio, Japanio kaj Koreio
Retejo pri Ivo Lapenna
La 9-a Liaoning-a Esperanto-Kongreso okazis en Ĉinio
Ĉinaj familioj turnas sin al Esperanto
Infana Esperanto-kurso en Pekino
UK 2008 okazos en Roterdamo, 2009 eble en Bjalistoko
Broccatelli kaj Haszpra, novaj honoraj membroj de UEA
Kongresa rezolucio de la 91-a UK
UEA akceptis du novajn landajn asociojn
Gratulo al Simo Milojević
Universala Kongreso 2006 finiĝis - nun ek al Jokohamo 2007
Oratora konkurso en Florenco
Spektaklo de Ĵomart, Nataŝa kaj ilia filino kortuŝis en Florenco
Festo-parolado de UEA-prezidanto en la inaŭguro de la 91-a Universala Kongreso de Esperanto
Inaŭguriĝis la 91-a Universala Kongreso de Esperanto en Florenco de Italio
Okazis 41-a Brazila Kongreso de Esperanto
Ĉina tagĵurnalo intervjuis ĉinan Esperantan akademianon Laŭlum
Prezidanto de la respubliko alta protektanto de la 91-a UK
Informoj pri la 25-a Komuna Seminario de Junaj Esperantistoj de Ĉinio, Japanio kaj Koreio
Aperis la Jarlibro 2006
Konkurso por junaj oratoroj ankaŭ en Florenco
Florenco 2006 -- UK jam kun pli ol 2000 aliĝintoj
Letervesperu en 2750-jara Samarkando
Sukcesis la 55-a Kantoo-Kongreso
La 58-a Internacia Fervojista Esperanto-Kongreso en Ŝanhajo
ĈEL festis sian 55-jariĝon
Inaŭgurita la 58-a IFEK
Malferma tago en la Centra Oficejo
TEJO havas novan paĝaron
Membroj de la Pekina Esperanto-Asocio faris ekskurson
Esperantologia Konferenco en la ĉi-jara UK
Azia institucio por Esperanto de Hongkong
Universitato de Nova Sud-Kimrujo en Aŭstralio ofertos kurson pri Instruado de Esperanto
Universala Kongreso de Esperanto vokas ankaŭ junulojn
Ni invitas al studado de turismo, kulturo kaj lingvoj en 2006/2007
Fondita firmao por filmoj en Esperanto -- Filmoj Imagu
E-kurso funkcias en la Pekina Lingva kaj Kultura Universitato
Pakistana samideano en Ĉinio
Pekinaj e-istoj festis la 55-an datrevenon de la fondiĝo de ĈEL
Belartaj Konkursoj de UEA en 2006
Adresoj de la Afrika Oficejo de UEA
Pedagogia E-Kurso kaj ISTK-studado
Poliglota Klubo
TEJO serĉas novan volontulon
Ĉina esperantisto premiita en Vjetnamio
Invito al la jubilea kongreso de 100-jara GEA Braunschweig, 2-5 junio, 2006
La retbutiko de FEL ekzistas 10 jarojn!
Estraro de UMEA nun serĉas lokajn kaj landajn delegitojn
Brescia: Oni parolas Esperante en la biletvendejo
Ekfunkciis E-versio de virtuala muzeo
Invito prelegi dum la IKU-sesio dum la UK
Biografio de L.L. Zamenhof elektita kiel "Rekomendinda libro al junuloj" en la Korea Respubliko
Esperantistoj de Ĉinio kaj Japanio ĉeestis la “4-an Forumon pri Historia Rekonado kaj Orient-Azia Paco”
Nova Afrika Komisiono elektita