UEA akceptis du novajn landajn asociojn

Ĉi-jare UEA ricevis tri aliĝpetojn de novaj landaj asocioj, kaj du el ili estis akceptitaj per sekreta baloto. Ili estas Unuiĝo de Malagasaj Esperantistoj kaj Nepala Esperanto-Asocio. Nun UEA havas 67 aliĝintajn landajn asociojn.