Inaŭguro de la 91-a UK en Florenco
Sur la podio
Renato Corsetti parolas
Wang Ruixiang salutas la kongreson nome de ĉinaj e-istoj
Ĉinaj kongresanoj en la inaŭguro
Kongresanoj en la inaŭguro