KAEM-kunsido

Posttagmeze de la 5-a de aŭgusto okazis fermita kunsido de KAEM (Komisiono pri Azia E-movado) por diskuti pri azia agado. La diskuttemoj estas jene:

1. Elekto de KAEM-anoj dum la 5-a Azia kongreso en Bangaloro

2. Kiel disvastigi Esperanton en la tuta Azio

3. Monhelpo al lernolibro kaj vortaro de Pakistano

4. Kiel sukcesigi la 5-an Azian Kongreson

5. La 6-a Azia Kongreso

6. Eldono de Gvidlibro de KAEM

7. Aligi Mongolion al UEA

(Shi Guang)