La Rezolucio de la 87-a UK
(2002-08-13)

La 87-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Fortalezo, Brazilo, de la 3-a ghis la 10-a de augusto 2002 kun 1484 partoprenantoj el 58 landoj, kun la temo "Diverseco - shanco, ne minaco"

Konstatas, ke la dauranta integrigho tutmonda kondukis al pozitivaj rezultoj, ekzemple internaciaj instrumentoj pri homaj rajtoj, sed ankau al malegalecoj kaj al la chiam pli rapida perdigho de malgrandaj lingvoj kaj kulturoj;

Gratulas Uneskon pro ties agado sur la kampo de lingva kaj kultura diverseco, ekzemple per la Tago de la Patrina Lingvo je la 21-a de februaro chiujare, kaj aparte bonvenigas, ke la Ghenerala Konferenco alprenis je la 2-a de novembro 2001 Universalan Deklaracion pri Kultura Diverseco;

Konstatas, ke la principoj kaj celoj de Unesko en tiu kampo kongruas kun la idealoj de la movado por Esperanto, kiu celas per neutrala komunikilo transponti la kulturojn, tiel kreante forumon por egaleca intershangho de kulturaj valoroj;

Atentigas en tiu kunteksto pri la graveco de la lingva dimensio de kultura diverseco, kaj substrekas la pretecon de la Esperanto-movado kunlabori kun chiuj organizajhoj, kiuj okupighas pri la kultura dimensio en internaciaj aferoj.