Unua paĝo >> E-Novaĵoj


Letervesperu en 2750-jara Samarkando

Aŭguste kaj septembre de 2006 samarkandaj esperantistoj okazigos la internaciajn letervesperojn, dediĉitajn al 15-jariĝo de sendependeco de Respubliko Uzbekistano kaj al 2750-jariĝo de Samarkando, listigita en la registro de la Monda Heredaĵo de UNESKO.

Ni atendas viajn gratulmesaĝojn, kaj, se eble, ĉiuspecajn (kaj ĉiulingvajn!) materialojn (leterojn, vojaĝrakontojn, gazetartikolojn, librojn, broŝurojn, poemojn, kantojn, fotojn, desegnaĵojn, dokumentojn ktp) pri Uzbekistano kaj Samarkando.
Fakte, ĉio ajn pri la temoj, inkluzive fotojn de stratoj, vendejoj, restoracioj, hoteloj, komunumoj, kompanioj, varoj ktp estos tre bonvenaj. La plej interesajn materialojn ni publikigos en nialanda gazetaro. Ĉiuj senditaĵoj estos eksponataj en la speciala ekspozicio.

Anticipan dankon por viaj kontribuoj.

Salutleterojn kaj alispecajn materialojn bonvolu adresi jam nun al: Anatoli Ionesov, Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro, P.O. Box 76, UZ - 140100 Samarkando, Respubliko Uzbekistano; Telefono/fakso: +998 (66) 233 17 53; TTT-paĝo: <http://www.aliaflanko.de/urbo/samarkand/muzeo.html>,
<http://www.civilsoc.org/nisorgs/uzbek/peacemsm.htm>,
<http://satamikarohm.free.fr/article.php3?id_article=357>,
<http://peacetur.freenet.uz>; Retadreso: <imps86@yahoo.com>.

(Anatoli Ionesov)