Unua paĝo >> E-Novaĵoj


Informoj pri la 25-a Komuna Seminario de Junaj Esperantistoj de Ĉinio, Japanio kaj Koreio

Tempo: 18-21 de aŭgusto, 2006

Adreso: Lianhe-Universitato de Pekino

Temo: Harmonia Azio

Kotizo: 120 EUR (aŭ 1200 RMB, aŭ 150 USD) por unu persono (inkl. de materialoj de la seminario, loĝado, manĝado kaj trafiko en Pekino kaj Chengde*, eniro-biletoj de turismaj lokoj)

Provizoraj programeroj de la 25-a KS

18.08.2006, vendredo
08:00 – 20:00
Informejo, akceptejo
20:00 – 22:00
Interkona vespero
19.08.2006, sabato
10:00 – 12:00
Inaǔguro
14:00 – 16:00
Kunsido pri traduko de “Moderna Historio de la Tri Landoj de la Orienta Azio” kaj prezentado de landa Esperanto-movado
16:00 – 18:00
Vizito al Esperanto-Bosko kaj Chaoyang-parko
19:30 – 21:00
Vespermanĝo kaj amuza vespero
20.08.2006, dimanĉo
09:00 – 10:30
Prezentado de la 91-a UK en Japanio kaj IJK en 2007 en Vjetnamio
11:00 – 12:00
Solena fermo
13:00
Ekveturo al Chengde* kaj vizito al la Someruma Vilao
21.08.2006, lundo
08:00 – 12:00
Vizito al ligna budho, Avalokiteŝvaro kun Mil Manoj kaj Okuloj kaj unu el la Ok Eksteraj Temploj
13:00
Reveno al Pekino
22.08.2006, mardo
08:00
Forveturo hejmen

* Chengde estas fama turisma urbo de Ĉinio, 256 kilometrojn norde de Pekino. Ĝi havas longan historion kaj riĉan kulturon. Multaj ĉinaj nacimalplimultoj paŝte nomadis ĉe la loko. En 1703, la imperiestro Kangxi de Qing-dinastio konstruigis tie la Someruman Vilaon kiel palacon por trasomerumi. De tiam Chengde prosperas iom post iom. En la urbo estas multaj vidindaĵoj kaj historiaj restaĵoj, ekz. Someruma Vilao, la plej granda imperiestra ĝardeno de la mondo, Ok Eksteraj Temploj, la plej granda imperiestra templaro de la mondo, Avalokiteŝvaro kun Mil Manoj kaj Okuloj, la plej granda ligna budho de la mondo kaj Varma Rivero, la plej mallonga rivero de la mondo.

A L I Ĝ I L O
La 25-a Komuna Seminario
18-21-a de aŭgusto, Pekino, Ĉinio

Nomo:..........................................................................................................................

Naskiĝtago:..................... /.................. /...................... Sekso: viro/virino (bv. cirkli)

Vegetarano: ne/jes

Adreso : .....................................................................................................................

Retpoŝto : .................................................................................................................

Telefono: ..................................................................................................................

Subskribo: ..................................................Dato: ..................................................

Kotizo: (Signu per kruco en la kvadrato)

120 EUR... 1200RMB.... 150USD...
(Vi povas pagi la kotizon ankaŭ surloke, sed bv. unue sendi vian aliĝilon al ĈEL.)

Bank-konto: 06559908091001

Adreso: Bank of China Beijing Branch Bai Wan Zhuang Sub-Branch ( Swift Code: BKCHCNBJ110 )

Konto de ĈEL en UEA: celi-p (nepre indiku la pagon por 25-a KS)

Respondeculoj: Shi Guang, Jiang Limin

Telefono: +86-10-68995937, +86-10-68995941, +86-10- 68326334

Fakso: +86-10-68321808

Retpoŝto: lamondo@163.com; simon_sg@hotmail.com