Aktualajhoj Unua paĝo >> Esperantujo >> Forumo


La nuna situacio de la Togolanda E-movado

Post alveno kaj instalo de la kongresanoj, la 26-a de decembro 2008 estis aparta tago en la programeroj de la kongreso. Tiun tagon okazis la Zamenhofa festo gvide de la junulara sekcio de UTE (Unuiĝo Togolanda por Esperanto), nome la Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj, kies estraranoj (Moise Sedjro kaj Edah Gadoufia) prelegis pri la vivo de Zamenhof, kreinto de la internacia lingvo Esperanto. Dum la prelego, kiun ĉeestis multaj komencantoj, oni aŭskultis la mesaĝon, kiun Hans Bakker el Nederlando sendis al la Zamenhofa Festo.

Sekvis poste kurso por komencantoj kaj ekzameno A de TIET-o (TIETTI --Instituto de Esperanto en Togolando) gviditaj respektive de s-roj Adjevi ADJE kaj DOUMEGNON Koffi, k.a.

La bonvenigaj vortoj, faritaj de s-ro Agbehou Ayaovi, prezidanto de UTE, lanĉis la malferman ceremonion de la 27-a de decembro 2008. S-ro Adje Adjevi, reprezentanto de la komitato-estro, malfermis la kongreson post la kantado de la nacia himno. Sekvis poste legado de la multnombraj mesaĝoj adresitaj al la kongreso, inkl. de tiu de Hans Bakker el Nederlando, Renato Coretti el Italio kaj aliaj famaj esperanatistoj el diversaj landoj de la mondo.

Kantado de la Esperanta himno kaj vizito al la ekspozicio anoncis la malfermon. Sekvis poste la prezentado de la kongresa temo kaj debato pri ĝi. Tion gvidis s-ro Agbolo Apélété kaj s-ro Gbeglo Djifa. Posttagmeze de la sama tago okazis la kutima futbalo-matĉo, ĉi-kaze inter la kongresa teamo kaj la loka teamo New Star de Vogan. La kongresa teamo venkis per du goloj kontraŭ unu.

La vespera programo komenciĝis per ĝenerala asembleo, dum kiu la elekta komisiono konsistanta el Adje Adjevi, DOUMEGNON Koffi prezentis la novajn komitatanojn A kaj B, entute 25 personoj el kiuj 11 komitatanoj A, 14 komitatanoj B; la elekto de 10 komitatanoj C fare de la komitatanoj A kaj B altigis la tutan nombron al 35 personoj. La elekta komisiono prezentis ankaŭ diversajn kandidatiĝojn por diversaj postenoj de la gvidaj organoj de UTE.

Sekvis la kvizo, dum kiu sinjoro ATTAGLO Kokou Elom vigligis per muzikiloj la halon de la Instituto Zamenhof ĝis la sekvanta frumateno. Notindas, ke la kongresanoj gajnis diversajn premiojn lotorie, aŭkcie, ktp.

Kvankam ili tre malfrue ripozis pro la laboro en la antaŭa nokto, kongresanoj jam je la sesa horo matene de la 28-a de decembro ellitiĝis por purigi la kongresejon. Tiel startis la lasta tago. Post la matenmanĝo komenciĝis la ĝenerala asembleo 2 gvide de la malnova gvidantaro de la komitato. Dume, oni aŭdis la diversajn jarraportojn de la sekcioj kaj kluboj de UTE, tiun de JOTE prezentitan de Edah Gadoufia, tiun de la estraro de UTE prezentitan de Apélété AGBOLO, sekretario kaj tiun de la financo prezentitan de la kasisto AGBASSOU Kouessanvi.

La ferma ceremonio sekvis la ĝeneralan asembleon. Ĝi komenciĝis per diskonigo de la rezultoj de la ekzameno A de TIETO: el la tri kandidatoj, kiuj trapasis la ekzamenon A, nur unu (Ampah Koffi) sukcesis. La kongresan rezolucion kaj la ĝeneralan raporton pri la kongreso prezentis Agbolo Apélété, sekretario de UTE. Poste alvenis prezentado de la KOK-anoj, al kiuj gratulon faris s-ro Sagbadjelou Kokou, eksa komitato-estro.

Dankemo farita de la reelektita prezidanto de UTE, fermaj vortoj voĉlegita de s-ro Adjévi Adje, nov-elektita estro de la komitato, kantado de la Esperanta himno, fotado en grupo kaj kunmanĝo metis punkton de la 16-a Togolanda Esperanto-Kongreso okazinta en Vogan, kun 74 partoprenantoj, inkl. de tri infanoj.

La kongresanoj adiaŭis unu de la aliaj je la 15-a kaj promesis rendevuon al la 17-a TEK okazonta en 2009.

Kongresa rezolucio