Unua paĝo >> E-Novaĵoj


Okazis regula kunveno de Pekina Esperanto-Asocio

Antaŭtagmeze de la 4-a de februaro, okazis en Pekino regula kunveno de la Pekina Esperanto-Asocio (PEA). Ĝin partoprenis pli ol dek pekinaj esperantistoj kaj japana esperantisto Ishii Nagato. La kunvenon prezidis Li Weilun, prezidanto de PEA.

Dum la kunveno, estroj de grupoj de edukado, arto kaj junulo sub PEA raportis pri la laboro de la grupoj en la pasinta jaro, kaj elmetis planon por la kuranta jaro.

En 2006, PEA okazigis infanan Esperanto-kurson en julio kaj Akademian Forumon pri Esperanto en decembro. La 7-an de oktobro, PEA fondis artan grupon kaj la Pekinan Bazon por Esperanto-Instruado de Infanoj. Oni faris propagandon pri Esperanto dum la Pekina Librofoiro en somero kaj aŭtuno. Vicprezidanto Wang Yanjing kaj aliaj asocianoj ĉeestis la 91-an UK en Italio; en aŭgusto, kelkaj membroj de PEA partoprenis la 25-an Komunan Seminarion de Junaj Esperantistoj de Ĉinio, Japanio kaj Koreio okazinta en Pekino kaj Chengde. Krome, s-ro Li Weilun eldonis sian lernolibron "Moderna Esperanto I" kaj okazigis E-kurson en la Pekina Lingva kaj Kultura Universitato.

Dum la kunveno, ili diskutis laborplanon de ĉiuj grupoj en 2007, ekzemple, oni daŭrigos E-kurson en altlernejoj kaj infanĝardenoj, sendos delegacion de PEA al la 92-a Universala Kongreso en Japanio, la 63-a Internacia Junulara Kongreso en Vjetnamio kaj la 7-a Ĉina Esperanta Kongreso, publikigos artikolojn por celebri la 25-an datrevenon de la fondiĝo de PEA kaj okazigos akademian forumon pri Esperanto kaj aktivadojn por propagandi Esperanton.

Laŭ la plano de 2006, PEA devis establi amikajn interrilatojn kun ĉefurbaj Esperanto-Asocioj de aliaj landoj, sed ĝis nun tiu laboro restis senfrukta. La ĉeestantoj decidis daŭrigi klopodon por atingi la celon. Ili diskutis pri invito de esperantistoj de Koreio al Pekino kaj PEA.

Ishii Nagato rankontis sian sperton en lernado de la ĉina lingvo helpe de Esperanto.