E-Novaĵoj
  17. 18.
 

Eldoniĝis "Historio por Malfermi Estontecon "
Simbolo por la 100-jariĝo de UEA
Nova literatura periodaĵo por literaturo-ŝatantoj
Brazila Esperanta radioprogramo 30-jariĝas
Kuristo disvastigas Esperanton en Rio-de-Ĵanejro
Esperantistoj el 4 landoj renkontiĝis en Pekino
Solene fermiĝis la 92-a Universala Kongreso de Esperanto en Jokohamo
Rezultoj de la Belartaj Konkursoj de UEA en 2007
Rezolucio de la 92a Universala Kongreso de Esperanto
UK 2009 okazos en Bjalistoko
La nova estraro akceptis demandojn de la publiko
La nova estraro sin prezentis
Nitobe-seminario kun pintaj prelegantoj
Konisi Gaku kaj Endre Dudich, honoraj membroj de UEA
Esperanta libro "Historio por Malfermi Estontecon"
Probal Dasgupta iĝis prezidanto de UEA
Azia ekonomio: Nuna stato kaj perspektivo
KAEM-kunsido
Movada Foiro
La 92-a Universala Kongreso de Esperanto inaŭguriĝis en Jokohamo, Japanio
Jarlibro 2007 aperis
La 60-a Internacia Kongresa Universitato: La nova IKU-libro pretas
Sukcesa 42-a Brazila Kongreso de Esperanto
Fino de kursoj de Esperanto en Kantono, Ĉinio
Novtipaj Esperanto-ekzamenoj preparataj
TEJO serĉas volontulon!
Usona esperantisto Dennis vizitis Pekinon
Tutlanda interasocia renkontiĝo en Francio
Radio Aktiva elsendos la Brazilan Kongreson de Esperanto en julio
Pli ol 1700 aliĝis al Jokohamo
Okazos la 38-a Internacia Infana Kongreseto
Anonco por antaŭmendi "Moderna Historio de Ĉinio, Japanio kaj Koreio"
Esperanta voĉo venis el la budhisma templo Duobao
E-kurso en Guangzhou, urbo de suda Ĉinio
“Juna amiko” organizas konkurson
Jam mil Esperanto-fotoj en Bildarchiv Austria
E-kurso funkcias en la Pekina Normala Universitato
NAŬ IKU-prelegoj, tri AIS-kursoj en Jokohamo
Esperantista Somera Semajno okazos en Chongqing, Ĉinio
600 studentoj en E-kurso de universitato
Ĉu OFICIALIGO de Esperanto en Rusio?
E-aktivado en Esperanto-Bosko en Pekino, Ĉinio
Universitato de Kalifornio starigas oficialajn kursojn pri Esperanto
Hejmpaĝo de "Fondaĵo Ivo Lapenna" renovigita!
Internacia konferenco en Moskvo: "Propedeŭtika valoro de E-o en lernado de fremdaj lingvoj"
Kontribuaĵoj petataj por rubriko "Esperanto kunligas nin"
Konkurso pri jubilea simbolo por la 100-jara UEA
La bulteno "Familia Esperanto" renaskiĝis kolora
Movada Foiro kaj Kleriga Tago en Jokohamo
Prelego ĉe Rotaria Klubo Beira Rio
Mondfama bando uzas Esperanton
Japana esperantisto testamentis al la Esperanto-movado
Nova retejo trovas amikojn
Okazis regula kunveno de Pekina Esperanto-Asocio
9-a Internacia Fotokonkurso
Eldoniĝis la dua numero de la papera "Espero.com.cn"
Nova arkivejo de Radio Vatikano
La tri plej signifaj verkoj de Platono en Esperanto
Semajno de internacia amikeco 19-25 februaro 2007
Fondiĝis Esperanto-dometo en urbo Iksan de Korea Respubliko