Unua paĝo >> E-Novaĵoj


NAŬ IKU-prelegoj, tri AIS-kursoj en Jokohamo

En sia aprila kunsido la Estraro de UEA elektis la prelegojn de la Internacia Kongresa Universitato en la Jokohama UK. La decido estis farita subaze de la profesia pritakso de la Komisiono pri IKU kunordigita de prof. Christer Kiselman. La Komisiono taksis la prelegproponojn laŭ du kriterioj: fakeco, t.e. kiom kvalifikita estas la preleganto por la temo, kaj populareco, t.e. kiom interesa kaj alloga estas la proponita temo por la kongresanoj.

En Jokohamo oni aŭdos naŭ IKU-prelegojn:

· GOTOO Hitosi: "La Vortaro por Lernantoj";

· KIMURA Gorou: "Ĉu malplimultaj lingvoj estas ekonomiaj malvenkintoj?";

· LEE Chong-Yeong: "Kapitalismo kaj Konfucea kulturo";

· Eugen MACKO: "Orienta-okcidenta dialogo laŭ Heidegger";

· SIBAYAMA Zyuniti: "Geografia Informo-Sistemo (GIS) en nia vivo";

· José Antonio VERGARA: "Malegalecoj je sano kaj ties sociaj determinantoj";

· Amri WANDEL: "Orienta astronomio: gasto-steloj en la Galaksia fervojo";

· ZHU En: "Esperanto kaj Bakin";

· YAMASAKI Seiko: "Okcidento en Oriento: akcepto kaj rezisto".

La resumoj de la prelegoj estas jam legeblaj en la retejo de IKU:

<http://uea.org/dokumentoj/IKU> .

La prelegoj de Sibayama, Vergara kaj Wandel estos samtempe kursoj de Akademio Internacia de la Sciencoj. Ĉiu el la tri kursoj konsistos el la koncerna IKU-prelego kaj du daŭrigaj prelegoj pri la sama temo, kio ebligos al la partoprenantoj pli profunde konatiĝi kun la temo.

(el "Gazetaraj Komunikoj de UEA")