Unua paĝo >> E-Novaĵoj


Jam mil Esperanto-fotoj en Bildarchiv Austria

La Esperanto-muzeo kaj Kolekto por Planlingvoj de la Aŭstria Nacia Biblioteko lanĉis kunlaboron kun la instanco "Bildarchiv Austria" kaj komencis katalogi kaj skani siajn 30.000 fotojn kaj 10.000 aliajn objektojn kun Esperanta temo. Ĵus eniris tiun daten-bankon la mila foto, la unuaj objektoj sekvos en la venontaj semajnoj.

Kion tio signifas? Tio signifas, ke ekde nun tiuj skanaĵoj estas alireblaj kaj videblaj en interreto. En la sekvaj jaroj enlaboriĝos ĉiuj fotoj, aliaj bildobjektoj kaj Esperantaĵoj en la posedo de la Esperantomuzeo: desegnoj, pentraĵoj, afiŝoj, poŝtkartoj, bildkartoj, poŝtmarkoj, insignoj, steloj, sildoj kun Esperanta surskribo...

Tiel la mondskale plej granda arkivo kun Esperanto-bildoj kaj -objektoj estas je la dispono de ĉiuj. Eblas ankaŭ elŝuti la skanaĵojn tute senkoste en meza kvalito kaj kun ioma krompago en altega kvalito. Tio estas granda oferto ne nur por la diversaj Esperanto-revuoj, kiuj serĉas historiajn bildojn, sed ankaŭ por sciencistoj, kolektantoj kaj la simpla samideano.

La priskriba lingvo de la "Bildarchiv Austria" estas la germana. Eblas serĉi per la vorto "Esperanto" kaj aldona vorto: Ekzemple per la serĉvortoj "Esperanto" kaj "Wien" vi ricevas bildojn de Esperanto-okazaĵoj en Vieno. Aranĝojn oni povas trovi ankaŭ la la Esperanta nomo: "universala" ekz. kondukos vin al ĉiuj fotoj de la Universalaj Kongresoj.

"Bildarchiv Austria" organizas ankaŭ malgrandajn virtualajn ekspoziciojn. Ĵus enretiĝis la unua: "Esperanto zwischen 1918 und 1938" (Esperanto inter 1918 kaj 1938) kun kompreneble emfazo de Aŭstrio. Pro la fakto ke "Bildarchiv Austria" estas unu el la plej grandaj bild-daten-bankoj en Eŭropo, tiuj ekspozicioj pri Esperanto havos ankaŭ tre gravan varban efikon.

Alvoko:

Gesamideanoj, garantiu, ke viaj historiaj Esperanto-fotoj kaj -dokumentoj ne perdiĝu! Sendu ilin al la Esperanto-muzeo en Vieno, kiu dece kaj konvene konservos ilin por ontaj generacioj.

Jen la adreso:

-- Esperantomuzeo, Nationalbibliothek, Postfach 308, A-1015 Wien/Vieno, Aŭstrio

-- Reteja adreso de "Bildarchiv Austria": <http://www.bildarchivaustria.at/default.aspx>

-- Reteja adreso de la Esperanto-muzeo: <http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/eo/>

(Herbert Mayer <herbert.mayer @ onb.ac.at>)