Aktualajhoj Unua paĝo >> E-Novaĵoj


Kondolenco de Yu Tao

Karaj kaj estimataj,

Nia movado perdis grandan strategiiston kaj praktikanton!

Prof. Lee Chong-Yeong estas en la vera senco internacia kaj mondskala homo, kies kontribuoj kaj ideoj estas tre valoraj por la nuna Esperanto-movado.

Por mi mem, prof. Lee estas por ĉiam instruisto kaj antaŭulo. En la komitato de UEA, en la preparado por la UK en Pekino en 2004, en mia laboro kiel estrarano de UEA, li multe instruis min, donis proponojn, montris ideojn...

Nia lasta kunlaboro estis eldono de la libro “Historio por Malfermi Estontecon --- Moderna Historio de Ĉinio, Japanio kaj Koreio”. Prof. Lee kun-iniciatis la ideon traduki la libron en Esperanton, kun-vokis samideanojn el la tri landoj, kaj sukcesigis la signifoplenan kunlaboron de e-istoj el multaj lokoj.

Malĝojaj kaj kor-doloraj ni nun estas, sed ni estu ankaŭ fortaj kaj firmaj, ĉar prof. Lee Chong-Yeong estis tia persono.

Elkoran kondolencon al Korea E-Asocio kaj la parencoj de la prof. LEE Chong-yeong.

Amike kaj sincere via,
YU Tao
Vicprezidanto de Ĉina Esperanto-Ligo
Komitatano de Universala Esperanto-Asocio