E-Novaĵoj
17.18.
 

Probal Dasgupta en Pekino
La 8-a Internacia Himalaja Renkontiĝo en 2009
Monata kunveno de esperantistoj en Pindong
Mi kaj miaj amikoj de Radio Aktiva
La 7-a Esperanto-Kongreso de Kantono kaj de Guangdong-provinco
Eldoniĝis esperanta versio de la Romano pri la Tri Regnoj
Premio Deguĉi al Renato Corsetti
Kongresa Rezolucio
La Universala Kongreso en 2010 okazos en Kubo
Kongresa aŭkcio
UEA centjara
Ĉinaj E-libroj estis prezentataj
Saluto de Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof al la 93-a UK
"Pinĉilumu kun ni!"
Ekspozicio en la urba biblioteko
Komitata kunsido de UEA
Simo Milojević iĝis honora membro de la asocio
Aliĝis 1766 personoj el 73 landoj al UK
Movada Foiro

Ĝenerala direktoro de Unesko salutis la kongreson

Solene Inaŭguriĝis la 93-a UK
Kongresa aŭkcio -- partoprenu rete!
Sojle de la 93-A UK
LEE CHONG-YEONG NE PLU INTER NI
Inaŭguriĝis la Tutmonda Kongreso de Esperantistoj-Ĵurnalistoj
La Kvina Esperanta Kongreso de Nordorienta Ĉinio okazis en Harbin
Instruado al infanoj dum la Lingva Festivalo en Ĉinio
100-jariĝo de UEA
Lingvaj Rajtoj - Simpozio okaze de 100-jariĝo de UEA kaj 60-jariĝo de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj
Eldoniĝis la papera "Espero.com.cn 2008"
La 41-a ILEI-Konferenco okazos en Portonovo, Benino
Okazos la 1-a Mezorienta Kunveno en aprilo en Amano, Jordanio
Nova estraro de KAEM elektita dum la 5-a Azia Kongreso de Esperanto
PEA salutas veteranajn esperantistojn ĉe alveno de la jaro de muso
Statistiko de UK: Francio postkuras Nederlandon
Kongreso de esperantistaj ĵurnalistoj okazos en majo en Litovio
NOVJARA MESAĜO DE PREZIDANTO DE UEA