La Imperiestra Palaco


Panoramo de la Imperiestra Palaco

Fronta septo de Yangxin-halo, kie imperiestroj traktis shtatajn aferojn kaj akceptis korteganojn.

Zhonghe-halo estis ripozejo, kie iom ripozis la imperiestroj, kiam ili iris al ceremonio en Taihe-halo, au superaj korteganoj sin ekzercis pri rito.

Baohe-halo, kie la imperiestroj regalis per bankedo princojn, korteganojn kaj fremdlandajn delegitojn. Tie imperiestro Qianlong vid-al-vide ekzamenis la unuajn sukcesintojn en tutlanda ekzameno unu fojon en chiu tria jaro.

Gnomono kaj mezurilo ambauflanke sur la platformo antau Taihe-halo.
Instalo de tiuj du objektoj en la palaco sugestis, ke imperiestro havas la rajton difini horojn kaj mezurojn, ke li estas
plej potenca kaj plej justa.

Taihe-halo kushas sur trietagha bazamento kun balustradoj el blanka marmoro. Ghi kun alto de 35 metroj kaj plank-areo de 2377 kvadrataj metroj estas la plej granda konstruajho de ligna strukturo en Chinio.

Bronza tripiedo. Antau Taihe-halo staras 18 tripiedoj, kiuj estis uzataj kiel incensujoj dum la ceremonioj kaj simbolis la 18 provincojn de Qing-dinastio.

Interne de Taihe-halo. Meze de la halo estas trono de imperiestroj. Tie okazis ceremonioj por solenado de surtronigho, celebro de naskightago de imperiestroj, titolado por imperiestraj edzinoj, adiauo al ekspedicia trupo k.t.p.

Ornama gravurita shtono en la mezo de imperiestra shtuparo malantau Baohe-halo estis farita el sola peco de blanka marmoro en longo de 16.57 metroj, largho de 3.07 metroj, diko de 1.7 metroj kaj pezo de 250 tunoj.

Ortegita Bronza Leono. Antau Qianqing-pordo staras paro da ortegitaj bronzaj leonoj maskla kaj femala. La farado estas delikata kaj la mieno majesta. Ili estas simbolo de digno de imperiestro.

Orienta chambro de Yangxin-halo. Imperiestro Xianfeng mortis en 1861, kaj lia edzino Cixi kaptis la regpotencon. Shia regado dauris 48 jarojn. La 12-an de februaro de 1912 edzino de imperiestro Guangxu anoncis abdikon de trono en tiu domo, kio metis la finon al la regado de Qing-dinastio.

1. 2. 3