Korespondi deziras
 
1. 2. 3.

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj au mallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj ghuas 50% da rabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de la anoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* Arturo Andreu Benavides, 24-jara meksikia studento pri juro, dez. kor., interesiĝas pri literaturo, ekstremaj sportoj, filozofio, ciganoandaluzia muziko, ĵazo kaj "trova muziko". Retpoŝto: <andreusdios@yahoo.com.mx>.

* Laura Angeles, 21-jara fraŭlino studanta juron en la Jura Fakultato en la Nacia Aŭtonoma Universitato de Meksiko, dez. kor., interesiĝas pri kino, literaturo, kulturo, pentrarto, sporto, internacia juro, lingvoj, muziko, fotografarto, poezio kaj legado.
Retpoŝto: <ultrasonica4@hotmail.com>.

Pliaj