Korespondi deziras
 
1. 2. 3.

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj au mallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj ghuas 50% da rabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de la anoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

 
 

* Jason Toon, 27-j. verkisto kaj muzikisto, dez. kor. kaj interesighas pri politiko, rokmuziko (speciale "punk" kaj "mod"), reggej-muziko, literaturo kaj kino. Adreso: 3853A Connecticut St. MO-63116 St. Louis, Usono; rete: jason@justcallinc.com.

* Jessica Woobridge, 20-j. verkistino, dez. kor. kaj interesighas pri lingvoj, historio de la dudeka jarcento, muziko, legado kaj skribado de rakontoj kaj historioj, kulturoj de Orienta Europo kaj Rusio, filozofio, ekonomio, politiko kaj mondproblemoj. Adreso: 1018 9th Avenue WA-98104 #111 Seattle, Usono; rete: LukesRevng@aol.com.

* Ugo Patti, 55-j. viro, dez. kor. kaj interesighas pri lingvoj, muziko, komputiloj, korespondado kaj poshtmarkkolektanto. Adreso: via C. Colombo, 156 IT-94019 Valguarnera C. (EN) - Italio; rete: satumare@tiscali.it.

Pliaj