Unua-pagho >> Esperantujo >> E-organizoj

 

 

 

 


Fakaj asocioj

1. 2. 3. 4. 5.

Laborista Esperanto-movado

    Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT):(fond. de E. Lanti en 1921): 67 Avenue Gambetta, FR-75020 Paris, Francio; tel.: 01 47 97 87 05; telefakso: 01 47 97 71 90; retposhto: satx@uea.org; TTT-pagho: www.sat-esperanto.org, www.labourstart.org/eo. Pchk. 1234-22-K Paris. Oficejo malfermita lunde 09h30-15h30 kaj de mardo ghis vendredo 09h30-16h30. Organo: Sennaciulo (monata), kaj Sennacieca Revuo (socipolitika-literatura jarkajero). Ghen. sekr.: Kresimir Barkovic.

Martinus-kosmologio

    Martinus-Instituto: Mariendalsvej 94-95, DK-2000 Frederiksberg, Danio; tel.: 3834 6280; telefakso: 3834 6180; retposhto: thkn@uea.org. TTT-pagho: martinus.dk.

Matematiko

    Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj (IAdEM): (fond. 1974, kunlaboras kun UEA): Vorderdimbach 11, AT-4371 Dimbach, Austrio; tel.: (0732) 737713 (vespere); TTT-pagho: stop.at/matematikistoj; retposhto: iaem@uea.org. Membr.: 20. Celo: Esti kerno de matematika agado en la Esperanto-movado. Prez.: Petko Arnaudov. Organo: La matematikisto: p/a la prez., N. Popkonstantinov 40, BG-4400 Pazarghik, Bulgario.

Medicino

    Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA): (fond. 1908, alighinta al UEA): p/a kasisto: prof. d-ro Sakutaro Tadokoro, 2-16-3 Mikawa-tyo, Maebasi-si, 371-0015 Japanio. Membr.: 350. Celo: Disvastigi kaj apliki Esperanton en medicinaj rondoj. Asociita Centro: Centro pri Orienta Medicino UMEA Shinoda-kuracejo, str. Centralna 32, PL-31-586 Krakow, Pollando; tel.: (12) 44 67 00 # 17. Landaj sekcioj: BG, BR, CN, HU, JP kaj PL. Landaj delegitoj: AT, AU, BE, BG, CN, CZ, DE, FI, FR, HU, IR, IT, JP, MX, PL, RO, RU, SE, US. Fakaj sekcioj: veterinara, stomatologio. Prez.: d-ro Imre Ferenczy (vd. Komitato de UEA); retposhto: mfopoka@cyf-kr.edu.pl. Sekr.: d-ino Arja Kuhanen, Hameentie 5 A 20, FI-13200 Hameenlinna, Finnlando. Organo: Medicina Internacia Revuo (2 n-roj) kaj Medicina Kuriero (neregula).

    Internacia Naturkuraca Asocio (INA): (fond. 1986, kunlaboranta kun UEA ekde 1992): Kwangmyong 2 dong 50-5ho, Kwangmyong-shi, Kyongki-do, Korea Resp.; tel.: (02) 682 3456; telefakso: (02) 3666 7434; retposhto: puramo@chollian.net. TTT-pagho: www.esp-ina.com. Membr.: 126. Celo: Interligi fakulojn kaj interesatojn pri la naturkuracado, alternativajn kuracmetodojn, ekz. homeopatio, orienta (china kaj hinda) medicino, kiropraktiko, vegetarismo, radiestezo kaj aliaj tradiciaj medicinoj. Prez.: d-ro Puramo Chong. Organo: Naturkuracado (1 n-ro).

    Monda Yumeiho-Societo: (fond. 1999): p/a d-ro Masayuki Saionji, CPO Tokyo Box 405, I.I.P.M.P, Yumeiho Center, 100-8691, Japanio; tel.: (03) 3837 1310; tel.+telefakso: (03) 3833 3490; retposhto: saionji@yumeiho.co.jp; TTT-pagho: www.yumeiho.co.jp. Celo: E-o por Yemeiho, Yumeiho por E-o, Yumeiho estas oficialigita kuracmetodo en Centra Milita Scienca-Esplora Aviada Hospitalo en Moskvo.

1. 2. 3. 4. 5.