Unua-pagho >> Esperantujo >> Kiu estas kiu en E-ujo

 

 

 

 


Shi Chengtai kaj E-literaturo

de WANG HANPING
    Pli ol 60-jara Shi Chengtai estas unu el la chinaj e-istoj, kiuj sin dedichas al verkado kaj tradukado de E-literaturo.

    Chirkau 1954 li audis pri Esperanto kaj poste legis artikolojn pri la lingvo kaj la movado. Kaj en 1957 ghermis en li la deziro lerni Esperanton. Li sendis leteron al la China E-Ligo lau la adreso donita en la de li legita artikolo kaj baldau ricevis respondon. Li achetis lernolibron "Elementa Kurso de Esperanto" kaj eklernis ghin.

    Diplomighinte el mezlernejo en 1958, li havis malfacilon en la vivo kaj ne povis daurigi sian E-lernadon. En 1962 lia situacio iom bonighis, kaj li rekomencis lerni la lingvon. Kvankam lia familio estis malricha, li tamen abonis la revuon EPCh kaj achetis legolibron kun klarigoj de Tikos kaj nove eldonitan vortaron. Li iagrade posedis Esperanton kaj komencis legi E-literaturajn verkojn. Li achetis bulgarajn kaj polajn E-librojn, kaj poste havis "Esperantan Metrikon" verkitan de Guozhu, li ekstudis poezion.

    En 1978 Chinio komencis praktiki la politikon de reformado kaj pordmalfermado. Ekde tiam pli kaj pli viglis la china E-movado. Kaj s-ro Shi, post 20-jara E-lernado, povis interparoli kaj korespondi kun aliaj e-istoj. Li sendis leteron al s-ro Takeuchi Shigenori lau lia malnova adreso. La japana amiko abonis por li la revuon "Esperanto" kaj sendis al li E-librojn, inter kiuj estas novelaro "Mi Amas" verkita de Ueyama Masao. Shi komencis legi E-literaturajn verkojn. Samtempe li aktive partoprenis en diversaj E-aktivadoj kaj konatighis kun multaj mentoroj, kiaj Tikos, Zensto, Armand Su kaj Guozhu. Li farighis aktivulo de la movado kaj estis elektita kiel prezidanto de la Qiqihar-a E-Asocio.

    Li komencis traduki kaj verki prozajhojn, novelojn kaj poemojn, kiuj poste estis publikigitaj en "Heroldo de Esperanto", "Monato", "Fonto", "Preludo" kaj aliaj E-gazetoj.

    "Preludo" estis trimonata literatura revuo eldonita en Japanio. Preskau en chiuj numeroj de ghia fondigho en 1984 ghis ghia malapero en 1989 trovighas liaj tradukoj plejparte de poemoj de Li Bai, Du Fu, Li Qingzhao kaj aliaj famaj poetoj de chinaj Tang- kaj Song-dinastioj. De 1988 ghis 1990 li aperigis en "Monato" kiso-novelaron: "La Apostoligha Kiso", "La Porpaca Kiso", "La Mielmonata Kiso", "La Pardonpeta Kiso" kaj "La Porvengha Kiso", kiuj temas plejparte pri e-ista vivo.

    Por pli bone prezenti la klasikan chinan literaturon al alilandaj e-istoj pere de Esperanto, li kaj s-ano Lin Liyuan kune fondis la monatan beletran revuon "Penseo" en Esperanto en julio 1990. La eldonanto estas Lin Liyuan, kaj la redaktoro estas nur Shi Chengtai. Post sia apero la revuo akiris subtenon de multaj e-istoj. S-ro William Auld, fama brita poeto, legis la 1-an numeron kaj tuj sendis al li du poemojn. Ankau majstro de nia lingvo Gaston Waringhien sendis al li tri poemojn. Inter tiuj, kiuj donis subtenon al li kaj kunlaboris kun li, trovighas ankau Bakin, Jhelezo, Lu Jianbo, Guozhu kaj Laulum.

    La revuo "Penseo" ne nur plenigis la blankon en la orienta E-literaturo post la malapero de "Preludo", sed ankau kulturis grupon da e-istoj, por ke ili okupighu pri verkado kaj tradukado de E-literaturo, kaj richigis la trezorejon de la china E-literaturo.

    Krom redakti "Penseon", s-ro Shi kompilis ankau kune kun Guozhu la libron "Poemoj de Armand Su", kiun eldonis la China E-Eldonejo en 1992.

    Liaj libroshrankoj abundas je E-libroj, el kiuj iujn li achetis en Chinio kaj aliaj landoj kaj aliajn liaj amikoj donacis. Li rigardas tiujn librojn kiel valorajhojn kaj legis preskau ilin chiujn.

    Li studis pri poemoj de Saint Jules Zee aperigitaj en "Literatura Mondo" en la 30-aj jaroj, pri originalaj noveloj verkitaj de Cicio Mar en la 40-aj jaroj, pri poemoj verkitaj de Armand Su en la 60-aj jaroj, pri la fama china klasika romano "Rughdoma Songho" tradukita de Xie Yuming, pri literaturaj atingoj de Julio Baghy, K. Kalocsay, Miyamoto Masao kaj Ueyama Masao...

    Li foje ridis: "Mi kontentighos, se mi povos eldoni novelaron kiel Cicio Mar antau mia morto." Lia deziro certe realighos.


Poemoj de Shi Chengtai:

Che mauzoleo de Verda Majo
La suno de kantono
Sur Taishan-monto

 

 

Revenu