Unua-pagho >> Esperantujo >> Korespondi deziras

 

 

 

 


   
 

    * Membroj de E-grupo, 20-40-j., dez. kor. tutmonde pri chiuj temoj Esperante, france kaj angle. Respondo estas garantiata. Skribu al la estrino lau la adreso: Meteljova Naolejda, p.k. 386, 610017 Kirov, Rusio.

    * Pakistanaj esperantistoj shatus akcepti gasto(j)n, kiu(j) prelegvojaghos tra la lando por havi eblecon uzi la lingvon kaj tiel perfektighi. Interesitoj bonvolu kontaktighi kun Michela Lipari <michela.lipari@libero.it>.

    * Henry Bruno serchas retadresojn de aktivuloj en Maroko por kontaktighi kun marokaj esperantistoj kaj koni tiun landon. Retadreso: bruno_henry@laposte.net; TTT-pagho:
www.multimania.com/esperantothionv/.

    * Doina Dragusin, 44-j. rumana kemia ingheniero, dez. kor. kun tutmondaj e-istoj. Retadreso: mihaidr@fx.ro.

    * Dmitrio Lytov, 28-j. tradukisto (angla, germana kaj nederlanda lingvoj) kaj psikologo, dez. kor. kun chinaj e-istoj, interesighas pri lingvo, psikologio kaj aliaj temoj. Retadreso: socion@hotbox.ru, TTT-pagho: http://socioniko.hotbox.ru.

    * Natalja Shcherbakova dez. kontaktighi kun kazahhinaj Esperanto-kluboj kaj esperantistoj. Adr.: str. Kommunalnaja - 27, 19 KZ 417003 Uralsk, Kazahhio/Kazaxcman.

    * Ismael Garcia Martinez, 45-j. amatoro de Tajghjichuan kaj Nanchuan, dez. kor. kun esperantistoj el Guangdong-provinco de Chinio, interesighas pri Nanchuan, Yangtaighjichuan, vegetara gastronomio, kulturo kaj komerco. Adr.: Hda.de Sta Ana y
Lobos #14, Prado Coapa 2da Sec., Mexico 14350 D.F., Mexico; rete: <ismaelgarcia57@hotmail.com>.

    * Se vi au via konato partoprenos UK en Fortaleza kaj deziras viziti Bonaeron, Argentino, bonvolu konfirmi antau la alveno, tiel ke ni serchos lokojn, gastejojn, hotelojn ktp. Adr.: Buenos Aires Esperanto-Asocio, Paraguay 2357 - Buenos Aires, Argentino; rete: esperantobonaero@abaconet.com.ar (Mario Miranda); tel.: + (54 11) 4961-4302 (jhaudo-vendredo de la 14-a ghis la 20-a horo,
sabato de la 11-a ghis la 20-a horo).