Unua-pagho >> Esperantujo >> Korespondi deziras

 

 

 

 


    * Membroj de E-grupeto, 15-17-jaraj komencantoj, dez. kor. kun samaghuloj el Norvegio, Germanio, Egiptio, Australio, Francio, Chilio kaj Hispanio. Retadreso: <esperolat@e-apollo.lv>.

    * Aida Kruzinauskaite, 16-jara lernantino, dez. kor tutmonde. Adr.: Roziu 45, Litovio. Rete: <stkruz@lrs.lt>.

    * Korinna Grishuk, 15-jara knabino, dez. kor. kun chinaj esperantistoj. Shi interesighas pri desegnado, animaloj, legado kaj muziko, kolektas bildkartojn, murkalendarojn, monerojn kaj memorajhojn. Respondo estas garantiata. Adr.: ul. Krasnodarskaja 5"A"-95, Krasnojarsk, 660005 Siberio, Rusio.

    * Fang Hong, 31-j. anglalingva instruistino kaj Gong Hui, pentristo, dez. kor. Esperante, angle kaj chine, intershanghi spertojn pri instruado, pentrado kaj filatelado. Adr.: B.O. Kesto 2, Cheku CDCF, Chengdong Shichang, 418000 Huaihua, Hunan, Chinio.

    * Gong Zhi, instruisto de fremda lingvo, dez. kor. Esperante, angle, ruse, japane, france, germane, arabe kaj chine, interesighas pri filatelo, lingvistiko, filozofio, medicino, muziko, belarto, komerco kaj Esperanto. Adr.: 901 Shi 22 Hao Xinglong Dongjie 2 Xiang, Dongfeng Xilu, 510180 Guangzhou, Guangdong, Chinio.

    * S-ro Jonathan Pace, 52-j. kuracisto, dez. kor. prefere ne-anglalingve kun chinaj e-istoj. Adr.: Post Office Box 482, Lancaster, New Hampshire, 03584 Usono.

    * Novaj kaj malnovaj geamikoj, bonvolu skribi al la adreso: Juho Ilmari Vattulainen, Rantakylantie 64, 81160 Romppala, Suomi, Finnlando.

    * Norman Werner, 20-j., dez. kor. tutmonde, shatas legi, lerni, ludi kaj audi pri negravaj aferoj el aliaj landoj. Adr.: Bahnhojstr. 46, 39104 Majdebuj, Germanio.

    * E-Klubo de Zuriko dez. kontakti kun oficiale ghemeligita urbo Kunming, Chinio. Adr.: ESZ P.F 858, CH-8034 Zurich, Svisio.

    * Esperanto Rondo bezonas diversajn materialojn: libroj, gazetoj, broshuroj ktp. Chiuj donacantoj ricevos dankrespondon sur kolora E-bildkarto. Sendu al: Esperanto-Rondo de PEA, str. Mazowiecka 23, 82-200 Malbork, Pollando.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.