Unua-pagho >> Esperantujo >> Korespondi deziras

 

 

 

 


 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 
 

    * Esmail Vakili, 15-jara knabo, dez. kor. Adr.: No 4, K 4 Garbi, Kh Fakuri, Ashrafi Esfahani, Punak, Tehran, Irano.

    * Csilla Varga, 34-jara komencantino, dez. kor. Adr.: Varsany u. 2. I/1. HU-7632 Pecs, Hungario; rete: v.csilla.3@drotposta.hu.

    * Grupo de komencantoj serchas korespondamikojn. Adr.: Marta Kovac, K. Tomislava 11, HR-42220 Novi Marof, Kroatio; rete: martakovac@jahoo.com.

    * S Radha Krishna, edukisto kaj ingheniero, dez. kor. kaj interesighas pri filatelio. Adr.: P B No 449 Basavanagudi P O, Bangalore 560 004, India; rete: sompeethikrsna@rediffmail.com.

    * Dmitri Lytov, 28-jara tradukisto kaj psikologo, dez. kor. kaj interesighas pri lingvoj, psikologio kaj diversaj problemoj. Retadreso: socion@hotbox.ru.

    * Rogener Pavinski, 21-jara fraulo, muzikisto, gitaristo kaj vegetarano, dez. kor. kaj interesighas pri E-muziko. Adr.: Av. Lafaiete Costa Couto 1447, Ribeireo Preto - SP CEP -14060-450 Brazilio; rete: rogenerpavinski@hotmail.com.

    * Scott Chariton, 48-jara komencanto, dez. kor. kaj interesighas pri legado, kolektado de libroj, muziko (klasika kaj "nova agho") kaj ghardenado. Adr.: 4040 Bobolink Lane, Hiawatha IA 52233 Usono; rete: sfchar@webtv.net.

    * Irina Shmygol, 36-jara fraulino, dez. kor. kaj interesighas pri homa interkomunikado, filozofio de "Agni-Joga", pentrado de Nikolaj Rerih, vojaghoj, ludo per gitaro kaj studado. Adr.: Strato de Bajan, 6-25, UA-36002 Poltavo, Ukrainio; rete: marketing@pstu.pi.net.ua.

    * Jorg Rewitzer, 43-jara komencanto, dez. kor. kaj interesighas pri vivospertoj kaj vivmaniero, religio, filozofio, biciklado, migrado kaj legado. Adr.: Georg-Beck-Strasse 6, DE-90552 Rothenbach, Germanio; rete: J.Rewitzer@d2mail.de.

    * Kossivi Kossi Djiffa, 48-jara instruisto pri matematiko kaj biologio, dez. kor. kaj interesighas pri instruado, religiaj aferoj, filozofio, vojaghoj kaj lingvoj. Adr.: Iredd-GL, B.P. 80252 Lome, Togo; rete: vikoss2002@yahoo.fr.

 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11