Unua-pagho >> Esperantujo >> Korespondi deziras

 

 

 

 


    * Jana Frolova, 16-jara knabino, dez. kor. kun chinaj esperantistoj. Shi interesighas pri moderna muziko, vojagho kaj kuirarto, kolektas bildkartojn, kalendarojn kaj riceptojn de manghajhoj. Respondo estas garantiata. Adr.: ul. Lvovskaja 62-31, Krasnojarsk, 660013 Siberio, Rusio.

    * Anastasia Pravkina, 16-jara knabino, dez. kor. kun chinaj esperantistoj. Shi interesighas pri lingvoj, vojagho, kantado kaj muziko, kolektas kalendarojn, memorajhojn kaj telefonkartojn. Respondo estas garantiata. Adr.: ul. Dubrovinskogo 106-136, Krasnojarsk, 660017 Siberio, Rusio.

    * Mihail Malihin, 13-jara knabo, dez. kor. kun chinaj esperantistoj. Li interesighas pri komputiloj, komputado, vojagho, legado kaj muziko, kolektas monerojn, bankbiletojn, kalendarojn, memorajhojn, sonkasetojn kaj CD. Respondo estas garantiata. Adr.: PK 24847, Krasnojarsk 660133, Rusio.

    * Tatjana Lunina, 15-jara knabino, dez. kor. kun chinaj esperantistoj. Shi interesighas pri animaloj (hundoj, chevaloj k.a.), muziko (ludas fluton), vojagho, Esperanto kaj legado, kolektas chion pri animaloj, modmagazinojn kaj memorajhojn. Respondo estas garantiata. Adr.: pr. Metallurgov 34-13, Krasnojarsk, 660005 Siberio, Rusio.

    * Xiao Ai, 16-j. lernanto, dez. kor. Esperante, angle kaj chine, interesighas pri la angla lingvo, matematiko, piano, sporto, filatelo kaj komerco. Adr.: p/a Xiao Wuyu, Waiwen Shudian 4 Lou, Beijing Lu, 510030 Guangzhou, Guangdong, Chinio.

    * S-ro Zhao Yu, 63-j., dez. intershanghi tutmonde Esperantajn gazetojn kaj librojn. Adr.: 162-16 Zhaoxiajie Beixiang, 458000 Hebi, Henan, Chinio.

    * Andoni Hierro, 36-j. verkisto, dez. kor. pri literaturo. Adr.: Pl. Xaho, n¡ã1-5¡ãA, 48940 Leioa-Vizcaya, Hispanio.

    * Ruben Torres dez. ricevi informojn pri esperantistoj en Salvadoro. Retadreso: <rdtorresa@yahoo.com>.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.