Inaugurighis la 87-a UK
(2002-08-05)

Je la 10-a de la 4-a de augusto okazis la solena inauguro de la 87-a Universala Kongreso de Esperanto en Fortalezo, Brazilo. S-ro Renato Corsetti, prezidanto de UEA, deklaris la kongreson malfermita.

La inauguron cheestis la guberniestro de la shtato Ceara, Beni Veras, kaj reprezentanto de la brazila prezidento, ministro Alberto Cardoso, kiu legis siajn salutvortojn en tre bona Esperanto. Li estis multe aplaudata de la cheestantoj.

Kiel kutime la Fortaleza Kongreso ricevis nemalmutajn gratulajn mesaghojn, kiujn oni vochlegis en la solena inauguro. La kongreson salutis ankau s-ro Patrick Gallaud, reprezentanto de Unesko kaj s-ro Li Baojun, diplomato de la China Ambasadorejo en Brazilo.

La kongreson salutis ankau, kiel kutime, reprezentantoj de landaj asocioj. S-ino Tan Xiuzhu, prezidanto de la China Esperanto-Ligo, salutis ne nur la kongreson, sed ankau la grandan landon Brazilo kaj la gastaman brazilan popolon. Shi diris: "Kiel prezidanto de la China Esperanto-Ligo mi invitas chiujn samideanojn de la tuta mondo al Pekino por la 89-a UK post du jaroj." Tio vekis varman aplaudadon de la cheestantoj.

S-ro Humphrey Tonkin, vicprezidanto de UEA, prezentis la kongresan temon "Diverseco - shanco, ne minaco" kaj invitis chiujn kongresanojn al la dumsemajnaj debatoj.

S-ro Renato Corsetti kunordigis la tutan solenajhon kaj pritraktis la nunan staton de E-movado. La ghenerala sekretario de UEA anoncis la nomumon de 4 novaj Honoraj Membroj (Evaldo Pauli el Brazilo, Kathleen Hall el Britio, Kyotaro Deguchi el Japanio kaj Hans Bakker el Nederlando) kaj faris specialan omaghon al la loka pioniro prof. Paulo Amorim Cardoso, vicprezidanto de LKK.
Al la kongresa temo koincidis ankau la programeroj prezentitaj en la Nacia Vespero, kiuj konigas la multnaciecon kaj multkulturecon de Brazilo.

Kiam mi finis mian artikolon, jam 1482 alighintoj sin registris al la kongreso kaj la nombro daure kreskos.

(Wang Lihua)

Rilataj materialoj:

Salutvortoj de s-ro Patrick Gallaud, ghenerala sekretario de Ligkomitato NRO/Unesko kaj de Tutmonda Federacio de Uneskaj Asocioj, Centroj kaj Kluboj

Salutvortoj de s-ro Li Baojun, konsilanto de la China Ambasadorejo en Brazilo

Kongresa Temo (Humphrey Tonkin kaj Jane Edwards)