Kongresa Temo: Lingva egaleco en internaciaj rilatoj

Hodiaŭ denove kolektiĝis esperantistoj partoprenantaj la 89-an UK en la salono Zamenhof. Oni venis tien kun granda ĝojo kaj ankaŭ granda bedaŭro, ĉar en la 7-taga kongresa semajno la kongresanoj ĝoje ĝuis la programon kaj restadon en Pekino kaj ankaŭ sentis bedaŭron pro baldaŭa disiĝo.
 
Tra la Lenso
Dokumentojiooiio>>
La listo de alighintoj por UK 2004
Agu en granda energio, preparighante por la UK de 2004 en Pekino
Forumo
Rezolucio de Nitobe-Simpozio
Malferma parolado por Nitobe-Simpozio
   
Kongresa Kurieroooo>>
kuriero 8 de 89-a UK (4)
kuriero 8 de 89-a UK (3)
Kongresa Libro oooi>>
Enciklopedieto de Ĉinio
Yangzi-rivero
 

Konstanta leĝo-konsilanto de El Popola Ĉinio: fama ĉina advokato Yue Cheng