Legu kaj Ridu

Vera intenco de la kuracisto Konfuziĝo pro hastemo
Indulgema trumpetanto Surpriza lerteco de veturigo
Malfrua atentigo Gambo kaj ovo
Homo postkuranta aŭtobuson Senkaŝa filo
Kruela vivo Malavara fraĉjo
Profesia kutimo Neglektata kliento
Ekzakta komparo Deziro
Sen alternativo Kunligita bebo
Psikologia kontraŭstaro Deca pozo
Ŝoforo de funebra aŭto Dio!
Konfuza demando Malfacila respondo
Bedaŭro de geedzoj  
Sveltigo Embarasita aŭtoro
En biciklovendejo Sekvi spurojn de la patro
Efika recepto Konfuzita infano
Justa azeno Avido kaj prudento
Promociiĝo Plivaloriĝo
Freŝaj farboj Cikatro sur ventro
Kapharoj kaj lipharoj Foto de anoncito
Aritmetiko Kristnaska donaco
Nova servistino Zebro kaj cervo
Almozulo Malbona negoco
Hipermnezio Forgesemaj geedzoj
Kiu ĝenas? Kial plori?
En restoracio de ĉasaĵoj Forgesemulo en dimanĉo
Nova videobendo La 83-a trompito
Almozulo Malbona negoco
Hipermnezio Forgesemaj geedzoj
Kiu ĝenas? Kial plori?
La avinoj  
En restoracio de ĉasaĵoj Forgesemulo en dimanĉo
Nova videobendo La 83-a trompito
Se la trajno ne haltos La sidlokoj estos puraj en la venonta fojo
Eminenta servado Drinkado
Romantiko kaj malŝparo Dento
Pastro kaj malriĉulo Unu el ni estas azeno
Maljunaj “geedzoj”  
Barbiro Pretenda almozulo
Ampeto Interkonsento
Junaj bogepatroj Rimarko en telefona magnetofono
Rimarko en telefona magnetofono Venĝo de policano
Noto de forgesema avino Ŝtata leĝo kaj hejma leĝo
Cirklo de amo Anstataŭita novedzo