Legu kaj Ridu

Rimedo kontraǔ kresko de grizaj haroj
Metodo kontraǔ abomeno en medikamenta prenado
Atentigo de kuracisto Forgesemo
Bona metodo por sveltigo Bonega humoro
Profesia kutimo Terura temperaturo
Amnezio Kvietigi emociiĝemon
Nigraj pulmoj de fumantoj Aplomba kuracisto
Monda sindromo Longigi la vivon
Eĥo Rabisto kaj dentisto
Kompenso pro krio Malrapida dentoeltirado
Trafa konsolo Dia volo
Magia kuracarto Malavara kuracisto
Mano pli grava ol kapo Materialoj por domkonstruado
Lerta sofisto “Mi ne volas ofendi homojn.”
Lupago por domo Manuskripto
Libro ŝatata de virinoj Por la 700 homoj
Brakumo Pro honoro
Sarkasma komplimento Fuŝa ĉeko
Malĝojo Ne ekster atendo
Misfortuno “Bone zorgu pri vi mem!”
Granda ĝojo Memhontigo
Senlace Unu kontraŭ unu
Ebriiĝo Prez-altiĝo
Ŝekspiro kaj viskio Miskompreno
Vendi azenon Kiom estas la mondrekordo
Falpuŝiĝo Mia patro ne estas hejme
Li ekkonigis sin La papago
Petro povas ludi kun mi Kiam Petro manĝis ovon?
La hundo kaj la horo La kanario
“Mi komprenas kial paĉjo eksedziĝis kun vi.”
Bopatrino kaj ŝiaj bofiloj La sama patrino